Podpora občianskej spoločnosti

Organizácie občianskej spoločnosti majú dôležitú úlohu pri budovaní a posilňovaní demokracie v krajinách po páde totalitných režimov i v krajinách v procese transformácie. Prinášajú pozitívne zmeny a umožňujú občanom v týchto krajinách, aby sa zúčastňovali na správe vecí verejných.

Prostredníctvom našich programov posilňujeme postavenie vybraných predstaviteľov a organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zlepšiť ich interné odborné znalosti, manažérske zručnosti a schopnosť vytvárať príjem, schopnosť pracovať so širokou verejnosťou a vládnymi subjektmi a pomáhať pri vytváraní kontaktov na medzinárodnej úrovni.

Organizácie občianskej spoločnosti a ich predstaviteľov podporujeme rozličnými aktivitami:

  • školeniami šitými na mieru
  • individuálne prispôsobenými študijnými pobytmi
  • grantmi na podporu inštitucionálneho a organizačného rozvoja
  • profesionálnou pomoci a konzultáciami v oblasti verejnej politiky a advokácie, komunikácie, manažmentu
  • sprostredkúvaním odborných poznatkov z oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti, transparentnosti, práce s médiami a zvyšovania verejného povedomia
  • výskumom a publikovaním výsledkov výskumu
  • zvyšovaním povedomia medzi firmami a verejnosťou o poslaní, cieľoch a činnosti mimovládneho sektora

Rozprávame sa s nimi aj o našich hodnotách, pretože organizácie občianskej spoločnosti rešpektujú právo, práva jednotlivcov a práva iných skupín na vyjadrenie svojich záujmov a názorov. Podporujeme toleranciu, pluralitu a rozmanitosť. Vytvárame príležitosti pre výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov medzi predstaviteľmi občianskej spoločnosti v EÚ i v jej susedstve.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky