Ako začleniť rozvojové vzdelávanie do univerzitnej praxe?

Na Slovensku stále neexistuje akreditovaný študijný odbor, ktorý by vzdelával budúcich rozvojových pracovníkov.

27. marec 2012 - Hoci je rozvojové vzdelávanie na Slovensku súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci, napriek tomu u nás stále neexistuje akreditovaný študijný odbor, ktorý by vzdelával budúcich rozvojových pracovníkov. Jednou z mála univerzít na Slovensku, kde sa predmety v oblasti rozvojových štúdií už vyučujú, je Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Dekanka fakulty, Silvia Miháliková by chcela na Univerzite vytvoriť doktorandský program globálnych štúdií. “Vzhľadom k tomu, že naša fakulta je mladá, bude náročné vytvoriť program, ktorý by bol porovnateľný so svetovými univerzitami. Zatiaľ u nás existujú voliteľné predmety, v ktorých je globálne vzdelávanie obsiahnuté, ale nie je prioritou. V tomto smere ešte nie sme veľmi úspešní,”povedala Silvia Miháliková.

Prinesie zmenu Národná stratégia pre globálne vzdelávanie?

Slovenská vláda v januári tohto roka prijala Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie, ktorá sa viaže na roky 2012 až 2016. Jej cieľom je nielen dlhodobé zvyšovanie povedomia o problémoch globálneho sveta, ale aj začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania na druhom a treťom stupni škôl. Zavedenie samostatného študijného programu rozvojových štúdií na vysokých školách sa preto na Slovensku javí ako dôležitý krok vpred.

Fínsko má profesorku pre globálne vzdelávanie

Fínsko je jedinou krajinou v Európe, ktorá má profesorku výlučne pre globálne vzdelávanie. Vanessa Andreotti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity v Oulu a so svojimi skúsenosťami z výučby rozvojových štúdií sa podelila aj so svojimi slovenskými kolegami  počas odborných raňajok, ktoré zorganizovala Nadácia Pontis vo štvrtok 15. marca. Nechýbali na nich zástupcovia vládneho, akademického i mimovládneho sektora. Vanessa Andreotti zdôraznila, že vo fáze, v ktorej sa Slovensko momentálne nachádza, je podstatný najmä dialóg medzi kľúčovými aktérmi. „Globálne vzdelávanie je založené na vedomostiach a Fínsko sa vďaka spolupráci medzi vládou, neziskovými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami stalo jedinečným prípadom, kedy sa všetci zúčastňovali dialógu,“ povedala.

Odborné raňajky na tému Ako začleniť rozvojové vzdelávanie do univerzitnej praxe? boli prvé zo série troch diskusií, ktoré Nadácia Pontis organizuje pre predstaviteľov vládneho, akademického a mimovládneho sektora. Hlavnými rečníčkami diskusie boli Vanessa Andreotti, profesorka z Pedagogickej fakulty Univerzity v Oulu, Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Eva Havelková z Ministerstva zahraničných vecí. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Odborne o rozvojových témach, ktorý podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

To najdôležitejšie, čo odznelo počas odborných raňajok, si môžete prečítať aj v našej správe Ako začleniť rozvojové vzdelávanie do univerzitnej praxe?  

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky