Angela James: Úspešné projekty sú tie, ktoré prinášajú zaujímavé nápady a jasné výsledky

Zástupcovia slovenských mimovládnych organizácií sa učili, ako získavať a manažovať granty financované z EuropeAid.

2. november 2011 – Zástupcovia slovenských mimovládnych organizácií sa učili, ako získavať a manažovať granty financované z EuropeAid. Počas dvojdňového tréningu s britskou odborníčkou Angelou James, sa venovali rôznym témam - od efektívneho čítania smerníc Európskej komisie, plánovanie projektu a rozpočtu, podávanie žiadosti, až po písanie finančných a naratívnych reportov a napĺňanie rozpočtov.  

„Verím, že účastníci tréningu pochopili, že úspešné projekty sú tie, ktoré majú zaujímavé nápady a sú dobre navrhnuté, aby mohli priniesť jasné výsledky,“ uviedla trénerka Angela James po seminári, ktorý pre slovenské mimovládne organizácie 26. a 27. októbra zorganizovala Nadácia Pontis. Seminár bol určený pre projektových koordinátorov a finančných manažérov neziskového sektora, ktorí sa uchádzajú o projekty financované z Európskej komisie. Angela James prednášala o tom, ako zvýšiť svoju úspešnosť v získavaní grantov financovaných z EuropeAid, ako sa zdokonaliť v písaní finančných a naratívnych reportov a na čo treba myslieť pri pripravovaní projektov a rozpočtov.

Angela James zvolila pre účastníkov vhodnú kombináciu teoretických a praktických informácií.  „Získala som teoretický prehľad, ktorý môže byť ďalej rozvíjaný praktickými skúsenosťami. Páčili sa mi najmä príklady, diskusie a spoločné úlohy. Angela James nás naučila, ako kriticky hodnotiť a rozvíjať svoje vlastné nápady v možnej rozvojovej debate. Zistili sme aj, že musíme byť viac precízni pri komunikácii s partnermi. Dúfame, že získané užitočné vedomosti budeme môcť implementovať v našich rozvojových projektoch. Vďaka tréningu sme však získali viac sebadôvery pri uchádzaní sa o  projekty financované z EuropeAid,“ povedala jedna z účastníčok tréningu. Mnohí tiež ocenili možnosť vzájomného vymieňania si skúseností i praktické cvičenia.  

S priebehom seminára bola spokojná aj trénerka. „Bola to pre mňa veľmi pozitívna skúsenosť, keďže mi väčšina účastníkov kládla otázky a aktívne sa zapájala do skupinových úloh. Bola to zábava pracovať s nimi. Vždy sa na takýchto tréningoch aj ja veľa naučím,“ zhodnotila po skončení tréningu Angela James. „Pokryli sme veľa tém za krátky čas.Treba podotknúť, že dva dni sú naozaj krátka doba na pokrytie všetkého, čo súvisí s manažovaním projektov financovaných z EuropeAid. Verím, že účastníci semináru získali dostatok informácií na to, aby sa teraz mohli sústrediť na získavanie praktických skúseností,“ dodala.

Trénerka Angela James je odborníčkou na finančné záležitosti Európskej komisie. V minulosti pracovala pre mimovládny sektor ako programová manažérka pre projekty v Subsaharskej Afrike a neskôr aj v oblasti inštitucionálneho fundraisingu. Momentálne pracuje ako trénerka a finančná poradkyňa písania projektových návrhov pre Európsku komisiu a manažovanie kontraktov pre britskú platformu mimovládnych organizácií Bond. Okrem toho pracuje na voľnej nohe aj ako trénerka pre mimovládne organizácie v Európe a v rozvojových krajinách. Nedávno viedla kurzy na písanie projektových návrhov v Švédsku, Írsku, Senegale či Rakúsku.

Tréning o získavaní a manažovaní finančných prostriedkov z EuropeAid bol posledný zo série troch tréningov pre mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku, ktoré Nadácia Pontis organizuje v rámci projektu Knowledge Makes Change!. Projekt je finančne podporený EuropeAid.

 

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky