Bayer novým členom BLF

Platforma Business Leaders Forum prijala nového člena - firmu Bayer.

Členská základňa Business Leaders Forum sa opäť rozrástla. Bayer je globálnou spoločnosťou s  pôsobením v oblastiach zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva a špičkových materiálov. Spoločnosť, ktorá na Slovensku aktuálne zamestnáva 86 zamestnancov, za svoj komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala Cenu Via Bona Slovakia 2008 pre malé a stredné podniky.

V rámci zodpovednosti voči zamestnancom dáva Bayer dôraz aj na ich rozvoj a vzdelávanie -  v oblastiach, ktoré si zamestnanec vyberie, aj nad rámec jeho súčasných pracovných povinností. Dlhodobo zavedené má tiež špeciálne programy pre mamičky na materskej dovolenke a pracovníkov v pred-dôchodkovom veku.

V rámci zodpovedného pôsobenia na trhu sa Bayer riadi etickým kódexom a etické správanie vyžaduje aj od všetkých svojich dodávateľov.  Za zavedenie dôležitých opatrení, ktoré zabraňujú korupcii a vedú k transparentnosti, bola spoločnosť ocenená Cenou Via Bona Slovakia 2011.

V oblasti ochrany životného prostredia Bayer na Slovensku zrealizoval komplexný interný projekt Green office, ktorý zahŕňa program internej recyklácie odpadu, videokonferencií namiesto cestovania či prísne pravidlá pre emisie CO2 pri všetkých firemných automobiloch.

Spoločnosť na Slovensku už viac ako 7 rokov organizuje celoslovenský projekt Ekológia v objektíve, ktorého cieľom je prostredníctvom fotografií upozorňovať a hľadať riešenia pri významných ekologických témach. Dlhodobo tiež podporuje podujatia s tematikou ochrany životného prostredia (festivaly Hory a mesto, Ekotopfilm).

Čítajte viac v profile Bayer

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky