Bieloruskí top manažéri diskutovali o vzdelávaní a motivácii zamestancov

Úcastníci raňajok sa venovali aj téme vzdelávania ako sociálnej investície do ľudských zdrojov pre rozvoj podnikania.

29. júl – Bieloruskí top manažéri diskutovali o témach zodpovedného podnikania. Témou prvých pracovných raňajok zo série Food for Ideas, ktoré organizovala partnerská organizácia Nadácie Pontis, Fund of Ideas, bol rozvoj kultúry externej aj internej spoločenskej zodpovednosti v bieloruských podnikateľských kruhoch. Úcastníci raňajok sa venovali aj téme vzdelávania ako sociálnej investície do ľudských zdrojov pre rozvoj podnikania. Zúčastnili sa na nich šéfovia a top manažéri veľkých bieloruských firiem, z ktorých každá má vlastný systém vzdelávania zamestnancov.

Účastníci raňajok sa delili o svoje skúsenosti, ktoré majú so vzdelávaním zamestnancov a motiváciou zamestnancov. Mnohí z nich dokonca vyjadrili záujem o pravidelnú účasť na stretnutiach, ktoré im umožnia efektívne zdieľať skúsenosti s kolegami a získať nové poznatky, ktoré sú užitočné pre rozvoj zodpovedného podnikania v ich firmách.

Pracovné raňajky sa uskutočnili v bieloruskom hlavnom meste Minsk v rámci projektu Prepájanie sektorov bieloruskej spoločnosti, ktorého cieľom je rozvoj firemnej filantropie a zodpovedného podnikania v Bielorusku. Nadácia Pontis Bielorusom odovzdáva svoje skúsenosti v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Projekt podporila Európska komisia.  

O pracovných raňajkách si môžete prečítať viac na webovej stránke partnerskej organizácie Fund of Ideas, ktorá o nich zverejnila článok v ruštine.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky