Bieloruské mimovládne organizácie sme učili komunikovať s firmami na druhom zo série tréningov

Tréning sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. novembra 2010 v Minsku.

10. november 2010 - Nadácia Pontis, v spolupráci s partnerskou organizáciou Batskauschyna, pripravila druhý zo série troch tréningov pre 15 predstaviteľov z 8 bieloruských mimovládnych organizácií na tému medzisektorovej spolupráce. Tréning sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. novembra 2010 v Minsku.

Zúčastnené organizácie boli rozdelené do dvoch skupín, rovnako ako pri prvom tréningu. Každá skupina dostala samostatný tréning špeciálne koncipovaný pre ich potreby. Tréning viedli Kinga Dabrowska a Lenka Surotchak z Nadácie Pontis.

Zapojené organizácie sa na základe slovenských skúseností naučili ako efektívne komunikovať s firmami, so zámerom osloviť ich k vzájomnej spolupráci. Osvojili si rôzne zručnosti, počnúc od prípravy na stretnutie s predstaviteľmi firmy, až po plánovanie takejto spolupráce. Dozvedeli sa, ako si vybrať vhodné spoločnosti na oslovenie, ako formulovať návrh vzájomnej spolupráce a z akých častí by mal takýto návrh pozostávať.

Tréning posilnil kapacity vybraných bieloruských mimovládnych organizácií s cieľom prispieť k ich dlhodobej udržateľnosti. Tréning sme uskutočnili v rámci projektu Spolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností, ktorý je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky