Bieloruskí manažéri sa na Slovensku učia ako zodpovedne podnikať

Napriek pokračujúcej ekonomickej kríze v Bielorusku sa aj bieloruskí manažéri učia ako zodpovedne podnikať.

24. september 2012 - Napriek pokračujúcej ekonomickej kríze v Bielorusku sa aj bieloruskí manažéri učia ako zodpovedne podnikať. Hoci je táto téma pre bieloruské firmy nová,  je len otázkou času, kedy prinesú vlastné zaujímavé koncepcie zodpovedného podnikania.

Málo príležitostí pre manažérov

Pre šiestich lektorov a študentov MBA študijného programu na Škole biznisu a manažmentu technológií v Minsku odštartovala v pondelok 24. septembra Jesenná škola zodpovedného podnikania v Bratislave. V Bielorusku je veľmi málo príležitostí pre manažérov, aby sa naučili zavádzať zodpovedné podnikanie do vlastnej firemnej kultúry. Krajina absentuje expertmi, ktorí by mohli zvyšovať vedomosti podnikateľov.„Manažéri zvyčajne nerozumejú, prečo je zodpovedné podnikanie dôležité pre ich biznis. Neuvedomujú si, že takétopodnikanie môže mať pozitívny dopad na ich zamestnancov, životné prostredie, ale aj okolitú komunitu, v ktorej pôsobia,“ hovorí Monika Brošková z Nadácie Pontis.

Stretnú sa s ľuďmi z firiem

Bieloruskí manažéri a budúci podnikatelia by mali byť pripravení na prácu s medzinárodnými partnermi. Je dôležité, aby hovorili spoločným jazykom a zdieľali spoločné princípy ako sú transparentnosť, kvalita ich produktov a služieb, dobré podmienky pre zamestnancov a ďalšie princípy zodpovedného podnikania. „Počas piatich dní by sme ich radi inšpirovali konkrétnymi príkladmi firiem na Slovensku. O výhodách zodpovedného podnikania sa dozvedia priamo vo vybraných firmách, ktoré navštívia," vysvetľuje Monika Brošková z Nadácie Pontis. Bielorusi sa stretnú s ľuďmi z firiem zo združenia Business Leaders Forum, ale aj z ďalších, ktoré majú zavedené princípy zodpovedného podnikania. 

Bieloruskí lektori budú po návrate do krajiny pokračovať v zavádzaní zodpovedného podnikania do výučby na univerzite a úlohou študentov bude organizovať otvorené prednášky pre ďalších kolegov. Jesenná škola zodpovedného podnikania potrvá do 28. septembra a uskutoční sa v rámci projektu Slovenské skúsenosti v zodpovednom podnikaní pre Bielorusko. Projekt je podporený z prostriedkov Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky