Zodpovedné podnikanie sa stáva čoraz populárnejším aj v Bielorusku

CSR Fórum: V Minsku sme diskutovali o zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii.

Jakub Šimek, projektový koordinátor Nadácie Pontis diskutoval na fóre o zodpovednom podnikaní.

Zodpovedné podnikanie sa stáva čoraz populárnejším aj v Bielorusku. Predstavitelia známych bieloruských firiem a mimovládnych organizácií predstavili praktické príklady spolupráce medzi týmito dvomi sektormi na Medzinárodnom fóre zodpovedného podnikania, ktoré sme organizovali v Minsku v spolupráci s našou partnerskou  organizáciou Fund of Ideas 15. novembra.

Celkovo 16 rečníkov z firiem a mimovládnych organizácii v krátkych prezentáciách  ozrejmili teoretické základy  zodpovedného podnikania, legálne aspekty firemnej filantropie, stratégie  a praktické príklady spoločnej spolupráce. „Podujatie je v Bielorusku jedinečné, pretože zatiaľ chýbali podobné platformy na diskusiu medzi firmami, predstaviteľmi štátnej správy a mimovládneho sektora o témach firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Zo strany bieloruských firiem, bol preto veľký záujem nielen sa zúčastniť, ale aj prezentovať svoje aktivity,“ uviedol Jakub Šimek, projektový koordinátor Nadácie Pontis.

Odzneli inšpiratívne príbehy

Na fóre odznelo mnoho inšpirujúcich príkladov zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Jedným z nich  bol príklad Národnej stratégie zodpovedného podnikania na Ukrajine, ktorú prezentovali jej spolutvorcovia Rostislav Kurinko a Oksana Manko. Popri filantropických projektoch prezentovali viaceré bieloruské firmy aj zaujímavé riešenia prepájania filantropie s marketingom (aukcie lukratívnych telefónnych čísel, podpora filantropie namiesto zliav na kúpu produktov  - mobilný operátor Velcom) a stratégie stáleho vzdelávania zamestnancov (Automobile Holding Atlant-M).

 

 

Ako rozvíjame zodpovedné podnikanie na Slovensku?

O vývoji zodpovedného podnikania na Slovensku hovorila Ivana Kullová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, ktorá predstavila naše aktivity a spôsoby ako tému zodpovedného podnikania rozvíjame  u nás. Následne odpovedala na viacero otázok o detailoch našej činnosti  a zdôraznila, že CSR nie je len charita a mala by sa dotýkať hlavnej činnosti podnikania. Právnička Taisa Yeletskikh hovorila o legislatívnych aspektoch darcovstva v Bielorusku a zmenách, ktoré sú potrebné na rozvoj filantropie.  Anna Zajac, marketingová riaditeľka populárneho mediálneho portálu TUT.BY, hovorila o efektívnej komunikácii firemnej filantropie.  Na fóre prezentovali svoje riešenia aj predstavitelia firiem z Ruskej federácie a Poľska a dve mimovládne organizácie prezentovali svoju spoluprácu s firmami na sociálnych projektoch.

Partnerská organizácia Fund of Ideas zverejnila článok o konferencii v ruštine (http://isefi.by/?p=3576).

Podujatie je súčasťou projektu „Prepájanie sektorov bieloruskej spoločnosti“. Cieľom projektu je rozvoj firemnej filantropie a zodpovedného podnikania v Bielorusku pomocou prenosu skúseností Nadácie Pontis (ocenenie Via Bona, Fórum o firemnej filantropii, tréningy, študijné cesty a výskum). Projekt je podporený Európskou komisiou. 

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky