Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti

Cieľom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska

Školenie internetovej komunikácie pre lídrov filmových klubov Jeden svet

Cieľom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. Zámerom programu je naučiť mladých ľudí lepšie a efektívnejšie využívať informačné technológie. Chceme zvýšiť informovanosť študentov, rozvíjať ich logické myslenie a zručnosti. Získané vedomosti a zručnosti budú môcť využiť pre vlastný osobnostný rozvoj a neskorší výber povolania alebo pre pomoc druhým, vo forme dobrovoľníckych aktivít. 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky