Deti, ktorým pomáhame sa budú mať o niečo lepšie

Rok 2012 bol pre Detský fond Slovenskej republiky mimoriadne úspešný.

Pre organizovanie nízkoprahových služieb v MIX klube a v MIXáčiku sa nám v roku 2012 podarilo získať vlastné priestory priamo v tzv. Pentagóne na Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni. V tejto lokalite žijú deti a mladí ľudia aj s ich rodinami vo veľmi zložitých podmienkach, mnohí sú ohrození sociálnym vylúčením. Centrum je vybudované, ako alternatíva k tráveniu voľného času na ulici, pre neorganizované skupiny detí a mladých ľudí vo veku do 18 rokov, pohybujúce sa najmä v rizikovom a asociálnom prostredí. Navštevujú ho aj mladí dospelí, mladí rodičia a príbuzní detí. Aktivity sú rozdelené do dvoch projektov MIX klub – nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí od 6 do 18 rokov a MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum pre deti do 6 rokov a ich rodičov, resp. iných príbuzných. Služby MIX klubu a MIXáčika sú navzájom previazané a vychádzajú z potrieb a záujmu miestnej komunity. Poskytujú hlavne bezpečný a podnetný priestor, rozvoj komunikačných, motorických, sociálnych zručností a tvorivosti, doučovanie, predškolskú prípravu a vzdelávanie, poradenstvo v rôznych životných situáciách. Priemerná mesačná návštevnosť v roku 2012 bola v MIX klube 148 klientov z toho 92 detí a mladých ľudí (vek 6-18 rokov) a v MIXáčiku 77 klientov z toho 18 detí (vek do 6 rokov).
Aj v roku 2012 sme príspevkami z Konta Bariéry (Konto Bariéry pomáha od r. 1993) zlepšovali život detí so zdravotným postihnutím a celkovo sme prispeli na pomôcky sumou 24.291 € (zoznam príspevkov na www.dfsr.sk). V roku 2012 to boli príspevky hlavne na invalidné kočíky, vozíky a špeciálne príslušenstvo k nim, chodítka, zdvižné plošiny a iné. Malej Klaudii fixátor pomáha predĺžiť ručičku. Ako napísala jej mama: “Síce nás čaká dlhá cesta, ale už máme prvý úspech za sebou, podarilo sa nám za tých pár dní natiahnuť ruku pomaly o 1cm“(Konto Bariéry prispelo 1000 €). Pokračovala aj pomoc hyperaktívnym deťom a ich rodinám. Rodiny, ktoré vyhľadajú našu pomoc najčastejšie riešia problémy dieťaťa v škole, problémy s rešpektovaním autority učiteľa, s plnením si povinností, problémy dieťaťa v kolektíve. To vedie často k negativistickému prístupu zo strany školy, nepríjemnej komunikácii školy s rodičmi, ktorá často vedie až ku snahe školy zbaviť sa dieťaťa. Následne je narušený sebaobraz dieťaťa aj rodičov, celá rodina má dojem, že zlyháva. Z týchto príčin je potom celá rodina vo veľkom strese, zlyhávajú vzťahy, vzájomná komunikácia a porozumenie, konflikty sa prehlbujú. Školské problémy môžu bez včasnej a dostatočnej intervencie vyústiť až do vylúčenia zo školy, prípadne preradenia do diagnostického centra. Projekt poskytuje komplexnú podporu všetkým členom rodiny. Počas roka 2012 sme v rámci projektu pracovali so 48 rodinami, pričom sa uskutočnilo celkovo 683 kontaktov. Všetky tieto aktivity sme mohli realizovať vďaka úžasným ľuďom, firmám, nadáciám a organizáciám, ktorí nás podporili finančne aj morálne a tiež aj vďaka 2%.
Tu by som rada spomenula aspoň niektoré: Charitatívny program denníka Nový Čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti, GlaxoSmithKline, Corinex, Allen&Overy, Prvá stavebná sporiteľňa, Americká obchodná komora, Nadácia VÚB, BSK, Rada vlády pre prevenciu kriminality, MPSVaR, Fond Hodina deťom – Nadácia pre deti Slovenska, Intenda, Komunitná nadácia Bratislava, Johnson Controls, SITA a Zdravie.sk. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie (založené r.1990). Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky - Konto Bariéry, pomáha sociálne ohrozeným skupinám - Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, Mixáčik - nízkoprahové rodinné centrum, organizuje aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivity (ADHD) a poruchami správania - Hyperaktívne deti v rodine. Viac o aktivitách na www.dfsr.sk na www.mixklub.sk a na facebooku. 


Čítajte viac Domáce správy

Zdroj: Aktuality.sk - SITA

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky