Dopravný deň s vetrom vo vlasoch

V Súkromnej základnej škole pre deti a žiakov s autizmom ŽilineBánovej sa dopravný deň opäť vydaril.

Tohto roku sa k nám pridali aj žiaci susednej ZŠ. Deti si dopravné hry na dopravnom ihrisku užívali. A my, skôr narodení, sme sa tešili z lúčov jesenného slnka, ktoré nám doprialo „Babie leto“. Učitelia a vychovávatelia porozdávali deťom reflexné vesty a prilby. Deti nasadli na bicykle, trojkolky a kolobežky a overovali si teoretické vedomosti z dopravnej výchovy v praxi. Na dopravnú situáciu na ihrisku dozerali zástupcovia dopravnej polície, ktorí naše deti poznajú už z predchádzajúcich podujatí. Deti si od nich požičiavali terčík, čiapku, dokonca šesťročný Tomáško sa aktívne zapájal do riadenia dopravnej situácie na ihrisku. Atmosféra bola vynikajúca.

Na precvičenie teoretických vedomostí boli prichystané úlohy v pracovných zošitoch s rôznymi úrovňami náročnosti. Naučené teoretické vedomosti si deti s chuťou overili na dopravnom ihrisku. Deti si deň mohli užiť aj vďaka Nadácii Pontis, ktorá v spolupráci s automobilkou Kia dopomohla obnoviť cyklistický park, ale aj značenie dopravného ihriska. Vďaka všetkým, ktorí podali pomocnú ruku, sa dobrá vec podarila.
SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom Žilina- Bánová

Zdroj: Žilinský večerník - Bánová

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky