Fond pre transparentné Slovensko vyráža do sveta

Pripravili sme prvé stretnutie organizácií z Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Vo štvrtok, 26. októbra, sa uskutočnil v priestoroch Nadácie Pontis kick-off workshop projektu, ktorý vďaka podpore od Center for International Private Enterprise (CIPE ) umožňuje rozšírenie skúseností Fondu pre transparentné Slovensko aj do susedných krajín V4.

Počas septembra sa pracovníci Fondu stretli s vybranými organizáciami v Maďarsku, Česku a Poľsku, s cieľom nájsť partnerov na vypracovanie úvodnej analýzy stavu v ich krajine a možnosti vytvorenia podobného modelu Fondu v budúcnosti.

Višegrádski partneri, Budapest Institute za Maďarsko, Nadační fond proti korupci za Českú republiku a Siec Obywatelska za Poľsko, sa stretli s vedením Fondu a donormi zo CIPE na jednodňovom workshope v Bratislave. Partneri tu pod vedením Nadácie Pontis predstavili svoje organizácie, mohli prediskutovať stav v ich krajinách a výzvy, ktoré ich vo výskume čakajú. Najbližšie mesiace sa tieto organizácie budú snažiť zmapovať prostredie v ich krajine a nájsť podnikateľov, biznisy, a iné organizácie, ktoré by potenciálne mali záujem podobný Fond v ich krajine vytvoriť.

Fungovanie fondu predstavila projektová manažérka Radana Deščíková, za partnerské firmy zdieľal know-how vytvorenia fondu Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární, a o potrebe pravidelnej podpory, ktorú Fond poskytuje, hovoril Ctibor Košťál z SGI.

Veľmi sa tomuto potrebnému zdieľaniu skúseností podpory transparentnosti v rámci regiónu V4 tešíme.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky