Granty pre znevýhodnené skupiny

Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Accenture podporí zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov.

Zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov podporí Nadácia Pontis prostredníctvom svojho zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed. Grant na svoju činnosť získalo 21 projektov neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na pracovnú integráciu a zvyšovanie zamestnateľnosti. Cieľom je zvyšovať zručnosti a vzdelanie ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Nadácia vyčlenila na podporu vyše 30 400 eur, pričom jednotlivé projekty získali grant 1 000 až 2 000 eur. Program realizuje Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Grant získal napríklad projekt neziskovej organizácie Eduma, zameraný na viacnásobne znevýhodnených ľudí, ktorí majú kombináciu fyzického, zdravotného a sociálno-kultúrneho znevýhodnenia, a Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne.

 

Súvisiace články

Zdroj: Šport

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky