Kenská škola rozvíja spoluprácu so slovenskou aj mimo projektu

Keňania dokonca pripravili prvé vlastné video.

2. november 2010 - Naša partnerská škola v našom projekte v Keni - Moi High School,  rozvíja spoluprácu so Základnou školou Bošany zo Slovenska aj mimo projektu. Zorganizovali spoločnú súťaž žiakov v biológii. Žiaci z kenskej Moi High sa učia o divej zveri v oblasti Kasigau.  Svoje vedomosti potom prezentujú žiakom ZŠ Bošany na Slovensku.

Do Moi High School bol zavedený internet vo februári 2010. Dovtedy bolo najblizsie miesto s pripojením do internetu vzdialené až 60 km. V tom istom čase, bola v škole vybavené aj nová počítačová miestnosť. Školenie o využití nových informačných a komunikačných technológií, získali kenskí učitelia od kolegov zo Slovenska v júni 2010.

Projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau) podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky