Kenskí učitelia navštívili Slovensko

Koncom novembra Nadácia Pontis organizovala študijnú cestu kenských učiteľov na Slovensko.

Od 21. novembra do 2. decembra 2010 navštívili Slovensko Chrispin Mwawana a Fred Otsieno, učitelia z Moi High School - Kasigau a projektový koordinátor David Ogiga z partnerskej organizácie Youth for Conservation. Počas pobytu na Slovensku sa mohli Keňania podrobnejšie zoznámiť so slovenským školstvom na všetkých úrovniach, od škôlky až po univerzitu a pozorovať rôzne spôsoby použitia digitálnych technológii pri výučbe.

V rámci projektu Rozvojová pomoc sa nás týka, ktorý bol podporený z prostriedkov Slovak Aid, mal učiteľ Chrispin Mwawana v dňoch 22. a 23. novembra dve prednášky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Témou bola história vývoja formálneho vzdelávania v Keni. Naši študenti sa mohli oboznámiť s výzvami, ktoré priniesli početné reformy školstva v postkoloniálnych dejinách Kene a zaujímavé pre nich bolo zistiť, že vzdelanie v Keni je ešte stále výsadou, ktorá sa veľmi cení. Ešte pred piatimi rokmi sa kvôli obmedzeným kapacitám mohlo na vysoké školy v Keni dostať iba 2% oprávnených maturantov. Kvôli týmto skutočnostiam sú učitelia v Keni všeobecne vážení a ich plat je pri zohľadnení parity kúpnej sily vyšší ako na Slovensku.

V rámci projektu Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau), podporeného zo Slovak Aid, navštívili kenskí učitelia ZŠ Bošany, kde absolvovali množstvo modelových vyučovacích hodín za použitia digitálnych technológii. Chrispin Mwawana si vyskúšal učiť matematiku našich žiakov s pomocou e-learning softvéru a interaktívnej tabule. Učiteľ Fred Otsieno učil o Keni na hodine geografie s pomocou dataprojektoru. Obaja učitelia mali možnosť diskutovať so žiakmi základných škôl a gymnazistami v Partizánskom a Pezinku. Navštívili tiež Obchodnú akadémiu Levice, kde sa im páčil inovatívny spôsob výučby a cvičné firmy tamojších študentov.

Popri bohatom programe na slovenských školách bol pán Mwawana hosťom v diskusii Keď pomáhame na filmovom festivale Jeden svet. Davida Ogigu pozvala organizácia Polish Humanitirian Action, aby prednášal o dôležitosti ochrany divej zveri pre rozvoj v Keni na Tischner European University v Krakove.

Kenskí učitelia odchádzali zo Slovenska plní dojmov a nových poznatkov, ktoré sa chystajú uplatniť aj na Moi High School – Kasigau. Chcú urobiť vyučovanie viac priateľským pre žiakov a motivovať ich cez praktické aktivity, akými sú napríklad cvičné firmy a príprava projektov a prezentácii za pomoci digitálnych technológii. Kenskí učitelia zároveň pochopili, že iba moderné technické vybavenie nestačí a nedokáže samo o sebe nahradiť učiteľa, ktorý musí byť dostatočne kreatívny, motivovaný a inovatívny, aby ho dokázal využiť a vytvoriť pre žiakov modernú školu.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky