Kenskí stredoškoláci robia veľké pokroky, založili si aj cvičné firmy

Žiaci i učitelia informačné technológie aktívne využívajú aj vo vyučovacom procese.

4. júl 2013 – Slovenské učiteľky Daniela Skadanová, Zuzana Meszárosová a odborník na zavádzanie moderných technológií na školách, Juraj Kopáni z eTechnology, vycestovali do Kene, aby školili učiteľov a žiakov na piatich kenských stredných školách. Jedna z nich bola v Keni pred rokom a potvrdila, že študenti si prácu s modernými technológiami osvojili veľmi rýchlo. Žiaci i učitelia informačné technológie aktívne využívajú aj vo vyučovacom procese.

Nadácia Pontis nadviazala na predošlé školenia a pre päť stredných škôl v juhovýchodnej Keni zorganizovala ďalšie školenia, ktoré boli zamerané na projektové vyučovanie, zakladanie cvičných firiem, založenie vlastného blogu či využívania moderných technológií vo výučbe. „Podobné školenia sme  pre nich pripravili aj pred rokom. Odvtedy študenti aj učitelia urobili veľké pokroky, na ktoré sme chceli nadviazať a rozširovať ich zručnosti ďalej. Vidíme v nich obrovský potenciál,“ vysvetlil Jakub Šimek z Nadácie Pontis.

„Študenti veľmi dobre ovládajú prácu s počítačom a vedia vynikajúco využívať všetky dostupné prostriedky informačných technológií.Spontánne a samostatne ovládajú prácu s interaktívnou tabuľou a aj napriek nedostatku moderných prostriedkov na ich školách, rozvíjajú svoju  tvorivosť a tímovú prácu,“ povedala Zuzana Meszárosová, ktorá študentov a učiteľov učila, ako si založiť vlastný blog. Ten budú môcť využívať na marketingové účely svojich študentských cvičných firiem a pri prezentácii svojich školských aktivít.

Študenti sa viac osmelili 

Veľké pokroky študentov a ich učiteľov ocenila aj Daniela Skladanová, ktorá učí na Obchodnej akadémii v Leviciach ekonomické predmety. V Keni školila už aj pred rokom. „Od mojej poslednej návštevy sa zmenil najmä vzťah žiakov a učiteľov. Sú k sebe priateľskí a nie je medzi nimi taký odstup ako bol vlani. Študenti sú smelší a nabrali viac odvahy pýtať sa," podotkla. Učitelia podľa nej tiež zmenili metódy a formy práce na hodinách. "V minulosti študenti len prijímali vedomosti a reprodukovali naučené učivo, teraz už začali chápať súvislosti a spojitosť s praxou,“ dodala. Keňanov tento rok učila ako založiť cvičnú firmu, ako zvyšovať podnikateľské zručnosti u študentov a s tým súvisiacu finančnú gramotnosť.

Na školách založili cvičné firmy

Šiesti kenskí učitelia sa na minuloročnej návšteve Slovenska učili, ako využívať informačné technológie pri projektovom vyučovaní.„Od ich návštevy uplynul krátky čas, ale na každej škole už založili aspoň jednu cvičnú firmu, ktorú dokážu prezentovať pred spolužiakmi a učiteľmi. Študenti vytvorili propagačné materiály svojich firiem. Ak sa zameral predmet činnosti na výrobu, predstavili aj výrobok,“ dodala Skladanová.  

Učitelia všetkých piatich škôl úspešne využívajú všetky novinky, ktoré mali možnosť vo vyučovacom procese Obchodnej akadémie v Leviciach vidieť. O ich záujme učiť sa nové veci svedčí aj fakt, že na jednej zo škôl študenti dokonca založili cvičnú banku, naučili sa ako založiť bankový účet, ako prebiehajú bezhotovostné platby a pracovali s originálnymi dokladmi.  „Všetko to odprezentovali aj skutočným zamestnancom banky, ktorí prejavili záujem s nimi spolupracovať a finančne ich podporovať,“ zdôraznila Daniela Skladanová.

Školenie na stredných školách v Keni sa uskutočnilo v rámci projektu Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktorý Nadácia Pontis realizuje s finančnou podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky