Kia Motors Slovakia: Nové autá pre Slovenský Červený kríž

Automobily Kia pomôžu Slovenskému Červenému krížu ďalej pomáhať.

Za takmer sto rokov pomohol Slovenský Červený kríž (SČK) nespočetnému množstvu ľudí. Venuje sa deťom, seniorom, chorým, tým, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, či ich postihla prírodná katastrofa. So širokým spektrom činnosti SČK pôsobí na celom území Slovenska. Robí prácu, ktorá je vnímaná tak samozrejme, že si málokto uvedomí, kto ju vykonáva a že vzhľadom na jej neziskovosť a verejnoprospešnosť si vyžaduje neustále investície a podporu.

Na výkon každodenných činností, ktorých výsledkom je pomoc človeku, a to rôznym spôsobom, sú nevyhnutné prostriedky. SČK pomáha aj tam, kde nie vždy sú nastavené konkrétne administratívne pravidlá a kritériom pre poskytnutie pomoci je prostá ľudskosť.

Za pomoci 20 nových automobilov, ktoré 29. novembra darovala Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci s Kia Motors Slovakia územným spolkom SČK pôsobiacim v takmer 40 okresoch Slovenska, bude môcť SČK vo svojej práci adresnejšie a flexibilnejšie odpovedať na potreby ľudí v núdzi v jednotlivých regiónoch. Pracovníci územných spolkov autá používajú denne a mesačne tak najazdia stovky kilometrov. Mnohé územné spolky doteraz disponovali len značne opotrebovanými automobilmi.

Zdroj: Kia Motors Slovakia

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky