Macedónska organizácia dosiahla zmeny aj vďaka Slovenskému fondu pre verejnú politiku na Balkáne

Slovenský fond pre verejnú politiku podporil 11 organizácií.

19. november 2012 - Ak sa chcú Balkánske krajiny priblížiť vstupu do Európskej únie, musia spĺňať určité predpoklady. V Macedónsku platí zákon o životnom prostredí, ktorý vychádza z európskeho modelu kontroly znečisťovania. Hoci každá zo 117výrobných prevádzok alebo tovární musí do apríla 2014 získaťpovolenie pre svoje ďalšie fungovanie, krajina ich zatiaľ vydala len zopár. Po tom, čo na problém upozornila mimovládna organizácia Front 21/42, sa veci dali do pohybu a ministerstvo do zákona zapracovalo navrhované zmeny.

Poukázali na dlhú dobu schvaľovania povolení

„Environmentálne povolenia majú slúžiť nielen ako prevencia voči znečisťovaniu ovzdušia, pôdy a vodných zdrojov, ale tiež  ako opatrenia na narábanie s odpadom a energetickú účinnosť v krajine. Ukazuje sa však, že nie všetky závody to môžu stihnúť,“poukázali na macedónsky problém autori štúdie Alexandra Bujaroska a Bojan Bogevski, ktorí na svoj výskum získali grant zo Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne pri Nadácii Pontis. Ich výskum potvrdil, že doba schválenia povolení je časovo veľmi náročná a v niektorých prípadoch trvá aj dva roky. Problém bol aj v tom, že takmer každý prevádzkovateľ odovzdal neúplne vyplnený formulár na ich získanie.

Príkladom bola aj nová továreň Johnson Metty, ktorá predstavuje jednu z najväčších zahraničných investícií v Macedónsku a ktorá začala svoj chod bez enviromentálnych povolení. Po tom, čo na to autori upozornili, ministerstvo zrýchlilo nielen proces ich udeľovania, ale do zákona o životnom prostredí zapracovalo aj navrhované zmeny.

Po návšteve Bruselu sa situácia zmenila

Autorka štúdie Alexandra Bujaroska sa zúčastnila aj študijnej cesty v Bruseli, ktorú pre grantistov podporených zo Slovenského Fondu pre verejnú politiku na Balkáne, organizovala Nadácia Pontis. „Po tom, čo sa  stretla so zástupcami Európskej komisie a hovorila s nimi o tomto probléme, Ministerstvo životného prostredia v Macedónsku dostalo z Bruselu list, ktorý sa týkal procesu udeľovania environmentálnych povolení. Ten podnietil aktívnejší prístup macedónskych úradníkov a za veľmi krátky čas vydali tri nové povolenia,“ vysvetľuje projektová manažérka Andrea Cox z Nadácie Pontis zmysel  advokačných aktivít v praxi.  

Macedónska organizácia v súčasnosti vzdeláva občanov, ktorí žijú v časti Skopje, kde sa nachádza jeden z macedónskych závodov Makstil. Ten už o povolenie požiadal. „Ľudí informujeme o tom, aké sú ich práva v oblasti životného prostredia a chceme byť súčasťou celého schvaľovacieho procesu. Tým napĺňame aj jedno z našich odporúčaní, ktoré sa týka aktívnejšej občianskej angažovanosti pri kontrole znečisťovania životného prostredia,” hovorí Aleksandra Bujaroska.

Slovenský fond pre verejnú politiku podporil 11 organizácií

Macedónska organizácia bola jednou z jedenástich, ktoré podporil Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne v celkove sume 44-tisíc eur. Projekty grantistov a organizácií sa zameriavali na rôzne problémy balkánskej spoločnosti - od aktívnejšej účasti občianskej spoločnosti na legislatívnom procese, cez odpadové hospodárstvo či protikorupčné opatrenia. Okrem finančnej podpory mohli svoje témy konzultovať aj s expertmi zo Slovenska a Srbska.

Cieľom Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne je sprostredkovať balkánskym krajinám slovenskú skúsenosť z tranzície aj vďaka našim expertom. „Organizácie občianskej spoločnosti na Západnom Balkáne už nepotrebujú pomoc s prešľapávaním cestičky do Bruselu. Čo potrebujú, je stimulovanie odborného dialógu s vládou a inými zainteresovanými aktérmi, pričom budú môcť oprieť svoje argumenty o skúsenosť nových členských štátov Európskej únie. Slovensko tak môže účinne premosťovať kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny s Bruselom," dodáva Andrea Cox.

Prvá časť projektu, počas ktorej Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne, podporil SlovakAid prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, končí v novembri tohto roku. Počas štyroch mesiacov sa podporení grantisti stretávali so zástupcami štátnej správy, ambasád a občianskej spoločnosti a výsledky svojich analytických štúdií prezentovali aj na verejnosti. Partnerom projektu bol Balkan Civil Society Development Network so sídlom v Macedónsku.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky