Mladí analytici z Kosova diskutovali o slovenských skúsenostiach s prechodným obdobím

Príjemcovia grantov zo Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne sa stretli so slovenskými odborníkmi v Bratislave.

Počas na mieru ušitého študijného pobytu, ktorý sa uskutočnil od 24. do 28. októbra, si projektoví partneri, ako aj individuálni príjemcovia grantov z Mitrovice a Prištiny vymenili skúsenosti s partnermi z organizácií občianskej spoločnosti a iných inštitúcií. Naši hostia mali možnosť stretnúť sa so slovenskými odborníkmi z oblastí podľa záujmu a vybrať si potenciálnych slovenských mentorov, s ktorými by konzultovali svoje analytické a advokačné projekty a vymenili si skúsenosti s budovaním aktívnej občianskej spoločnosti, ktorá by sa zúčastňovala na tvorbe verejnej politiky.  

Okrem výkonnej riaditeľky Lenky Surotchak, ktorá sa občianskemu aktivizmu venuje už od 90. rokov, riaditeľa Fondu pre transparentné Slovensko Ondreja Galla a odborníčky na komunitné iniciatívy Adriany Petrovej, všetko odborníkov na advokáciu a občiansku účasť z Nadácie Pontis, sa príjemcovia grantov stretli aj s predstaviteľmi slovenskej občianskej spoločnosti a vládnymi expertmi na rozličné oblasti podľa záujmu.

Michaela Mudroňová z EPIC Slovakia predstavila partnerom problémy a projekty spojené s politikou zamestnanosti mladých a ich angažovanosťou, ako aj dlhodobé advokačné snahy o ovplyvnenie mládeže, politiky zamestnanosti, sociálnej politiky a legislatívy.

Analytik a expert na advokáciu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay predstavil prácu svojej organizácie, ako aj metodiku používanú pri výskume politiky a prístupy k diskusii o zahranično-politických záležitostiach.

Analytici z Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov a Marián Velšic sa dotkli výskumu a advokácie v oblasti dobrého vládnutia a právneho štátu a efektívnej správy, hospodárskej politiky, e-zručností a zamestnanosti.

Odborník na miestnu politiku a advokačný aktivista Jozef Petráš sa podelil o svoje skúsenosti so zavedením procesov vedúcich k zvýšenej verejnej účasti na tvorbe a rozhodovaní spojenom s miestnym rozpočtom a inovatívnymi komunikačnými nástrojmi na miestnej úrovni - Transparentné mesto a Odkaz pre starostu.

Vedúci oddelenia Južná Európa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Henrik Markuš a vedúci politickej kancelárie na Veľvyslanectve USA v Bratislave Richard Fitzmaurice diskutovali s úspešnými žiadateľmi o súčasných problémoch európskych integračných procesov v súvislosti so západným Balkánom, vrátane podávania správ o pokroku, liberalizácie víz, problémov jazykov a menšín, ako aj o najnovšom vývoji pri uplatňovaní Bruselskej dohody. Spoločne sa snažili identifikovať vhodných partnerov na advokačné aktivity v Prištine.

V snahe posilniť prvok transféru skúseností sa žiadatelia zúčastnili aj na každoročnej konferencie Nadácie Pontis Demokracia a rozvoj, zameranej na prechod k demokracii a globálne rozvojové otázky. Zúčastnili sa na okrúhlom stole o prostredí občianskej spoločnosti na západnom Balkáne a potenciálnom zapojení sa do rozvojovej spolupráce.

Viac informácií je k dispozícii tu. – link na https://www.nadaciapontis.sk/article/advocacy-and-the-civil-society/2159

Táto aktivita je súčasťou projektu „Aktívna občianska spoločnosť: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne v severnom Kosove“ financovaného z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky