Na Moi High School v Keni navštevuje hodiny informačných technológií 335 žiakov

Pracovníci Nadácie Pontis navštívili oblasť Kasigau, kde Nadácia Pontis už 15 mesiacov realizuje projekt podporený z prostriedkov SlovakAid.

28. marec 2011 - Programová riaditeľka Ivana Raslavská a projektový koordinátor Jakub Šimek z Nadácie Pontis navštívili v marci 2011 oblasť Kasigau v juhovýchodnej Keni, kde Nadácia Pontis už 15 mesiacov realizuje projekt podporený z prostriedkov Slovak Aid s názvom „Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau)“. Účelom monitorovacej cesty bolo zistiť úroveň zručností učiteľov a žiakov na strednej škole Moi High School a na základnej škole Rukanga Primary v používaní digitálnych technológii vo vzdelávaní. Pracovníci nadácie sa zúčastnili mnohých stretnutí s  predstaviteľmi z oblasti Kasigau a diskusií o dopade projektu na miestnu komunitu a možnostiach rozšírenia a vylepšenia projektu.

Od návratu kenských učiteľov z novembrovej študijnej cesty na Slovensko, prebiehala v počítačovej učebni na Moi High School intenzívna počítačová výučba. Od januára navštevuje hodiny informačných a komunikačných technológií 335 žiakov školy.

„V rámci privítania na škole nám učitelia z Moi High School predviedli modelové hodiny výučby predmetov ako geografia, chémia a náuka o spoločnosti za použitia projektoru a PowerPointu v multimediálnej učebni,“ uviedla Ivana Raslavská z Nadácie Pontis.

Ponúkajú certifikovaný kurz

Vedenie školy Moi High School uspelo pri registrácii certifikátu Computers for Schools Kenya a od začiatku tohto roka má oprávnenie trénovať a realizovať skúšky na národne uznávaný certifikát ovládania práce s počítačom. Kurzy na certifikát realizuje škola formou večerných kurzov, na ktorých sa zúčastňuje spolu sedem učiteľov z  dvoch škôl v oblasti a traja mladí ľudia z okolitých dedín.

„Aktívnym učiteľom v Moi High sme na rozvoj ďalších  aktivít dokúpili projektor, kopírku a jeden notebook.  Odteraz môže prebiehať paralelne výučba s projektorom v počítačovej aj multimediálnej učebni,“ hovorí o modernizácií vyučovania Ivana Raslavská.

„Medzi učiteľmi, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnych počítačových kurzoch sú aj riaditeľ Rukanga Primary a jeho dvaja kolegovia. Preto sme sa rozhodli podporiť ich snahu a darovali sme im zatiaľ dva počítače s eLearningovým softvérom, mobilným internetom a projektorom. Počítače poslúžia učiteľom na prípravu vyučovacích hodín a projektor spolu s digitálnym obsahom nahradí nedostatok učebníc a pomôže žiakom lepšie pochopiť učivo z rôznych predmetov,“ dodáva Raslavská.

Vďaka projektu najlepšie výsledky kenskej maturity

Podľa zástupcu riaditeľa na Moi High School, Chrispina Mwawanu, digitálny obsah a technické vybavenie školy, ktoré financoval Slovak Aid, prispelo k výraznému zlepšeniu výsledkov minuloročnej kenskej obdoby maturít, ktoré boli najlepšie za dlhé roky.

Škola zaznamenala aj nárast záujmu žiakov o štúdium na škole. Ich počet sa zvýšil z minuloročných 291 na 335 žiakov tento rok. Pán Mwawana taktiež vtipne podotkol, že teraz si musia učitelia dávať väčší pozor na správnosť učiva, keďže si žiaci môžu dané informácie ľahko overiť na internete a často prídu s nepríjemnými otázkami.

Pre úspech projektu sú kľúčoví učitelia ako pán Mwawana. Motivuje učiteľov okolitých škôl aby sa zúčastnili počítačových kurzov. Jeho víziou je urobiť z Moi High School vzor pre ďalšie školy v oblasti nových technológii a zároveň školiace stredisko pre širšiu komunitu.

Kenské ministerstvo školstva od minulého roku vyžaduje online zadávanie výsledkov záverečných skúšok na základných a stredných školách. Mnohí učitelia na kenských štátnych a súkromných školách nemajú počítačové zručnosti. Požiadavku ministerstva tak riešia platením prevádzkovateľom internetových kaviarni, ktorí požadujú v prepočte 0,70€ za vyplnenie formulára na jedného žiaka.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky