Nadácia Pontis podporí občiansku spoločnosť na západnom Balkáne

Šancu majú macedónski, albánski a čiernohorskí analytici, aktivisti a členovia mimovládnych organizácií.

26. september 2011 - Macedónski, albánski a čiernohorskí analytici, aktivisti a členovia mimovládnych organizácií môžu získať pre svoje analytické štúdie podporu vďaka Slovenskému fondu pre verejnú politiku na Balkáne.

Nadácia Pontis v spolupráci s macedónskym partnerom Balkan Civil Society Development Network vyhlási v októbri výzvu na zasielanie žiadostí, v rámci ktorých môžu macedónski, albánski a čiernohorskí analytici a aktivisti žiadať o podporu pre svoje analytické štúdie. Tie vzniknú aj vďaka konzultáciám so slovenskými odborníkmi, čím prinesú slovenskú skúsenosť z tranzície, ale najmä zo vstupu Slovenska do Európskej únie. Napísané štúdie budú analytici využívať pri komunikácii so širokou verejnosťou a budú tiež aj ponúknuté vládam krajín Západného Balkánu na využitie vo svojich komunikačných stratégiách. Najlepší grantisti sa budú môcť etablovať ako partneri bruselských think tankov a zástupcov európskych inštitúcií a v závere projektu sa predstavia aj počas okrúhleho stola v Bruseli. Projekt stavia na skúsenostiach z úspešného pôsobenia obdobného grantového programu v Srbsku.

Zástupcovia Nadácie Pontis v rámci projektu uskutočnili 26. až 29. septembra úvodnú pracovnú cestu do macedónskeho  Skopje, kde sa stretli s hlavným projektovým partnerom a ďalšími kľúčovými hráčmi v oblasti európskej integrácie a budovania občianskej spoločnosti.„Stretli sme sa so zástupcami úradu vlády Macedónska, sekretariátu pre európsku integráciu, predstaviteľmi akademickej obce, ale aj s diplomatmi. Všetci zhodne ocenili, že Slovensko si uvedomuje potrebu podpory širokej občianskej spoločnosti práve v komunikácii s vládou a chce sprostredkovať zručnosti a skúsenosti, ktoré na túto komunikáciu mimovládne organizácie, ale aj motivovaní jednotlivci potrebujú,“ uviedla Andrea Cox, projektová manažérka Nadácie Pontis.

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne je financovaný v rámci projektu zameraného na posilnenie kapacít odbornej verejnosti Západného Balkánu (Čiernej hory, Macedónska a Albánska) a jej zapojenie do tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie cez transfer slovenských skúseností. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a potrvá do jesene 2012.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky