Nadácia Pontis podporila aktivistov a analytikov zo západného Balkánu

Aké spoločenské problémy trápia západný Balkán?

7. október 2012 - Vysoké účty za spotrebu energií v Macedónsku, nedostatočná transparentnosť v politike, korupcia a organizovaný zločin v Čiernej Hore, ale aj vysoká ekologická záťaž v Albánsku spôsobená hromadou nespracovaného odpadu v krajine. Aj tieto spoločenské problémy trápia Západný Balkán, ktorými sa vo svojich analytických štúdiách zaoberali miestni analytici, aktivisti a zástupcovia mimovládnych organizácií. Štúdie, ktoré podporila Nadácia Pontis formou malých grantov, budú slúžiť na zvýšenie povedomia verejnosti a tiež vládam krajín, ktoré ich môžu využiť vo svojich komunikačných stratégiách v súvislosti s predvstupovým procesom do  Európskej únie. 

Hoci Európska únia v súčasnosti neustále hľadá riešenia proti dopadom finančnej krízy, Západný Balkán je jedným z posledných významných regiónov z európskeho integračného celku, ktorý v únii chýba. Niektoré balkánske krajiny, ktoré požiadali o členstvo, už naštartovali svoje reformy. Kým sa dočkajú odpovede z Bruselu, či a kedy by sa mohli stať plnohodnotným členom únie, bude dôležité, aby sa zamerali aj na dôležité hodnoty spoločnosti a limitovanú kapacitu na ovplyvňovanie chodu verejných politík. To všetko totiž môže negatívne vplývať na rozvoj občianskej spoločnosti v regióne a jej schopnosť zapojiť sa do tvorby verejných politík.

Trápi ich korupcia i životné prostredie

Jedenásť úspešných grantistov z Albánska, Macedónska a Čiernej Hory sa zameralo na to, čo ich krajinu v súvislosti s predvstupovým procesom trápi. „Vo svojich analýzach riešili aktuálne problémy v rôznych oblastiach. Venovali sa napríklad životnému prostrediu, boji proti korupcii, pripravenosti krajiny na rokovanie a vstup do Európskej únie či nezávislosti súdnictva a tiež navrhli konkrétne riešenia,“ vysvetlila Andrea Cox, projektová manažérka Nadácie Pontis.

V štúdiách hľadali riešenia

Malé granty získali zo Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne, ktorý nadácia administruje. „Tie im slúžili na výskum a napísanie štúdie, ktorú konzultovali so slovenskými odborníkmi. Hlavným cieľom tohto prepojenia bolo tiež využiť slovenskú skúsenosť z tranzície a vstupu do Európskej únie. Z fondu sme celkovo prerozdelili 44-tisíc eur,“ dodáva Andrea Cox. Najlepší grantisti sa budú môcť etablovať ako partneri bruselských think tankov a zástupcov európskych inštitúcií, ktorým sa v závere projektu predstavia v Bruseli.

Vybrané štúdie si môžete prečítať aj v zborníku, ktorý vydala Nadácia Pontis.

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne je financovaný v rámci projektu zameraného na posilnenie kapacít odbornej verejnosti Západného Balkánu a jej zapojenie do tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie cez transfer slovenských skúseností. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid a jeho partnerom v prvej fáze je organizácia Balkan Civil Society Development Network z Macedónska.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky