Nadačný fond Lear pri Nadácii Pontis podporil 4 projekty

Dňa 13.01.2015 sa uskutočnila komisia v rámci zamestnaneckého grantového programu Zamestnanci Lear pomáhajú.

Študenti medicíny na LFUK v Bratislave budú mať možnosť vzdelávať sa aj pomocou 3D technológií.

Tento rok bol program vyhlásený prvýkrát. V stanovenom termíne bolo prijatých 7 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá po formálnej stránke a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v tomto grantovom programe prerozdelených 7 872 €.

O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie,  mestá a obce a združenia miest a obcí. Žiadosti o grant prichádzali len v elektronickej podobe prostredníctvom portálu www.darca.sk. Podmienkou bolo odporúčanie zamestnanca spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., závod Senec. Každý subjekt sa mohol o podporu uchádzať len s jedným projektom.

Zloženie hodnotiacej komisie:

Karin Andrášiková, OZ Mládež z ulice

Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava

Vladimír Crmoman, držiteľ ocenenia Biela vrana, učiteľ, líder občianskej iniciatívy „Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť“

 

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnil:

Juraj Recký, Nadácia Pontis

 

Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť nasledujúce 4 projekty:

Občianske združenie Ulita, projekt "Spoločne postavme ihrisko"

Projekt nadväzuje na dlhodobú komunitnú prácu na vylúčenom sídlisku Kopčany. Cieľom projektu je vytvoriť spoločne s deťmi príjemný a bezpečný priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas a venovať sa športovým aktivitám. Projekt má dve etapy, v prvej sa za pomoci stavebnej firmy dostaví športové ihrisko. Do druhej etapy budú aktívne zapojení mladí ľudia, ktorí spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi (medzi nimi aj z firmy Lear), budú upravovať okolie ihriska. Okolie poupratujú namaľujú betónové plochy a miestni umelci ich vyzdobia grafitmi.

Projekt bol podporený sumou 3226,70 €.

 

Občianske združenie Bratislavský spolok medikov, projekt "3D tlač modelov v predoperačnom plánovaní "

3D tlač je veľmi perspektívnym odvetvím technológií s najrozmanitejším využitím. V medicíne, kde je potreba obrovskej individualizácie pre každého konkrétneho pacienta je jej úloha obvzlášť prínosná. Posledné roky sa 3D tlač začala masovo využívať v zahraničí v praxi a aj vo vzdelávaní budúcich lekárov a medicínskych pracovníkov. Na LFUK v Bratislave zatiaľ táto časť vyučovacieho procesu absentuje. Vidíme v tejto technológii obrovský potenciál a sme presvedčení, že budúci lekári by sa s touto technológiou mali bližšie zoznámiť a aktívne s ňou pracovať už počas štúdia. Chceme vytvoriť prostredie a možnosti, kde by bolo umožnené študentom medicíny venovať sa 3D technológiám. Vďaka tejto podpore si študenti budú môcť zaobstarať 3D tlačiareň, ako aj materiál na 3D tlač.

Projekt bol podporený sumou 3 000 €.

 

Slovenský výbor pre UNICEF, projekt "Na tábore s Cestou"

Deti z rodín, ktoré spolupracujú s CVRZ CESTA sa zúčastnia 5 dňového denného letného tábora, ktorý pre nich pripravia pracovníci CVRZ CESTA. Rodičia prídu so svojimi deťmi každý deň do CVRZ CESTA, deti sa zúčastnia programu pripraveného na ten - ktorý deň a po programe si ich rodičia opäť vyzdvihnú v CVRZ CESTA. Počas tábora navštívia deti Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, zoologickú záhradu, zážitkové centrum Atlantis, lanové centrum na Kolibe, bratislavský mestský park - Horský park a pôjdu do kina a na kúpalisko. Tábor vyvrcholí spoločnou aktivitou detí, ich rodičov a pracovníkov CVRZ CESTA - spoločnou opekačkou na Železnej studničke.

Projekt bol podporený sumou 940,30 €.

 

Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho, projekt "Festival"

Pri príležitosti 15.-výročia vzniku bábkarskej skupiny "Diócska" pomôžeme organizovať Festival bábkarských skupín. Do projektu sa zapojilo 7 skupín, ktorí chcú prezentovať svoje schopnosti . Chceme priblížiť verejnosti tvorivú mimoškolskú činnosť žiakov, budúcich amatérskych divadelníkov, spolutvorcov života našej spoločnosti.

Projekt bol podporený sumou 705 €.

 

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

Zoznam nepodporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky