Naša zmyslová záhrada“ v špeciálnej materskej škole

Špeciálna materská škola na Ulici J. Vojtaššáka 13 v Žiline vypracovala úspešný projekt Naša zmyslová záhrada

Špeciálna materská škola na Ulici J. Vojtaššáka 13 v Žiline vypracovala úspešný projekt Naša zmyslová záhrada, financovaný nadačným fondom Telekom cez Nadáciu Pontis, ktorý prispel na jeho realizáciu sumou vo výške 835 eur. Cieľom projektu je odstraňovať pohybové bariéry u detí s viacnásobným postihnutím, čomu pomáhajú kompenzačné pomôcky zakúpené z grantu Nadácie Pontis pri 5 % spoluúčasti školy. Takto získané kompenzačné pomôcky nám umožňujú intenzívnejšie stimulovať aktivity detí so špeciálnopedagogickými potrebami.

Zdroj: Žilinský večerník - Zuzana Karkošiaková

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky