O ocenenie Generácia 3.0 sa uchádza 54 projektov

Do prvého ročníka oceňovania výnimočných vzdelávacích prístupov sa prihlásilo 54 projektov.

Vo februári sme prvýkrát v histórii otvorili možnosť nominovať sa na cenu Generácia 3.0. Tú chce Nadácia Pontis udeliť školám či mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú lepšie vzdelávať deti a mladých ľudí na Slovensku.

 

Zaregistrovali sme spolu 54 nominácií. Najviac projektov – 34, prišlo z neziskových organizácií. Nominovalo sa však aj 11 základných škôl, 7 stredných a 2 vysoké školy. Väčšia časť projektov sa týka využívania inovatívnych metód vo vyučovaní. Objavili sa aj také, ktoré sa snažia o premenu a zlepšenie celkovej atmosféry vo svojej škole.

Tematicky sa projekty týkajú najčastejšie informačných technológií a prírodných vied. Pokiaľ ide o rozvoj zručnosti u žiakov, najčastejšie sa zameriavajú na kritické myslenie a globálne zručnosti, t. j. zručnosti, ktoré zlepšujú napríklad komunikáciu či vzťahy medzi rôznymi kultúrami.

Počas nasledujúceho obdobia bude porota zostavená z odborníkov z praxe a poradnej rady Generácie 3.0 hodnotiť projekty a rozhodne, ktorých 15 projektov postúpi do druhého kola. Výsledky hodnotenia zverejníme 11. apríla. Samotné oceňovanie sa uskutoční 3. mája na podujatí Generácia 3.0 Fórum, kde vystúpia autori TOP 15 projektov. Na základe ich prezentácií určí porota 3 ocenených.

Cenou sa to však nekončí. S ocenenými budeme naďalej spolupracovať. Zmeriame ich dopad, overíme účinnosť a efektívnosť a pomôžeme šíriť do ďalších škôl.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky