O podporu zo Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne sa prihlásilo 113 projektov

Nadácia Pontis podporí mladých analytikov i novinárov.

14. december 2011 - Reforma súdnictva, boj proti korupcii, životné prostredie, regionálny rozvoj a integrácia do Európskej únie. Aj to sú horúce témy, ktoré sužujú občiansku spoločnosť na Západnom Balkáne.

Napriek tomu, že krajiny ako Macedónsko, Albánsko a Čierna Hora zaznamenali pokrok v približovaní sa do Európskej únie, podpora občianskej spoločnosti zo strany vlád nezodpovedá potrebám spoločnosti. „Aj preto sa Nadácia Pontis snaží o úzku spoluprácu zástupcov štátnej správy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, v rámci ktorej by dochádzalo k výmene skúseností a posilňovaniu spoločenskej zodpovednosti na Západnom Balkáne,“ vysvetľuje Andrea Cox, programová koordinátorka z Nadácie Pontis.

Podporíme mladých analytikov i novinárov

Za účelom podpory občianskej spoločnosti v týchto krajinách Nadácia Pontis vytvorila Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne.„Prostredníctvom neho chceme podporovať mladých analytikov, študentov, ale aj novinárov a jednotlivcov formou grantov, vďaka ktorému sa budú môcť venovať analytickým štúdiám a angažovať sa vo verejnej politike, ktorá súvisí s integračnými snahami krajín Západného Balkánu do únie,“ dodáva Andrea Cox.

Nadácia Pontis v rámci podpory Západného Balkánu spolupracuje s partnerskou organizáciou  Balkan Civil Society Development Network. Na ich spoločnú výzvu o podporu prišlo 113 prihlášok z Macedónska, Albánska a Čiernej Hory. O grant zo Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne sa uchádzalo 95 mimovládnych organizácií a 18 analytikov. Väčšina prihlášok prišla z Macedónska, ktoré je najväčšou z troch krajín, pre ktoré bola výzva určená. Nakoniec však podporí len 12 z nich v celkovej výške 42-tisíc eur.

„Veľa žiadostí o podporu z Čiernej Hory sa týkalo zmien v súdnom systéme a boju proti korupcii, ako aj integrácie do únie. Sľubná je aj podpora projektov, ktoré sa venujú téme zodpovedného podnikania,“ hovorí Andrea Cox. Projekty sa však zaoberali aj rôznymi enviromentálnymi témami a najmä rozvojom severovýchodného regiónu. „Výnimkou neboli ani projekty venujúce sa národnostným menšinám. Týkali sa predovšetkým Macedónska, ktorá je viacnárodná krajina. Sociálne témy spolu s návrhmi na ochranu prírody a zdroje pitnej vody zasa prevažovali v projektoch z Albánska,“ dodáva.

Okrem grantu sa budú aj školiť

Tretí sektor sa všeobecne považuje za významného aktéra na spoločenskom poli. Momentálne však kapacity mimovládnych organizácií v regióne Západného Balkánu nezodpovedajú potrebám toho, ako by sa mohli stať rovnocenným partnerom vládam pri presadzovaní verejného záujmu. Nezávislí hodnotitelia zo Slovenska, Macedónska, Čiernej Hory a Albánska v súčasnosti hodnotia prihlásené projekty. Vybraní analytici a členovia mimovládnych organizácií, ktorí budú známi do polovice januára, budú môcť po udelení grantu nielen realizovať svoj projekt, ale dostanú tiež príležitosť zúčastniť sa školenia ako písať analytické štúdie a policy brief v štýle európskych think-tankov. Hlavným výsledkom projektov bude séria článkov a prípadových štúdií, ktoré Nadácia Pontis spolu s Balkan Civil Society uverejnia v online verzii na svojich webových stránkach.

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne je podporený z prostriedkov SlovakAid a potrvá do novembra 2012.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky