Oceňujeme svieži pohľad našich zahraničných stážistov

Prečítajte si rozhovor s programovou riaditeľkou Nadácie Pontis, Ivanou Raslavskou o prijímaní zahraničných stážistov.

WorkSpace Europe (WSE) je vzdelávacia organizácia, ktorá sa zameriava na zlepšovanie pripravenosti absolventov vysokých škôl na prax. Špecializuje sa v oblasti medzinárodných pracovných stáží v rámci podporných programov EÚ ako je Erasmus+. WSE na jednej strane zabezpečuje vysielanie slovenských vysokoškolákov na odborné stáže do zahraničia a na strane druhej zastrešuje prijímanie zahraničných študentov z krajín EÚ so záujmom o absolvovanie Erasmus+ stáže vo firme či organizácii na Slovensku. Firmám a organizáciám na Slovensku zabezpečí WSE výber stážistov podľa zadania ako aj všetky administratívne, logistické a praktické potreby stáží.

WorkSpace Europe na poli slovenských firiem a organizácií už roky úspešne spolupracuje napríklad s Nadáciou Pontis, mimovládnou organizáciou, ktorá sa venuje vzdelávaniu, zodpovednému podnikaniu či rozvojovej spolupráci. O prijímaní zahraničných stážistov; o tom, čo môžu organizácii priniesť, ale aj o spoluprácii s WorkSpace Europe sme sa porozprávali s programovou riaditeľkou Nadácie Pontis, Ivanou Raslavskou.

Nadácia Pontis úspešne spolupracuje  s WorkSpace Europe už niekoľko rokov. Koľko ste zatiaľ prijali zahraničných stážistov? Z akých krajín zvyčajne prichádzajú?

Naša spolupráca funguje už tri roky. Za ten čas sme prijali asi päť stážistov. Tí prví pochádzali z Veľkej Británie; momentálne máme v organizácii dve dievčatá – Lauru z Francúzska a Kiru z Ruska. Kira však študuje v Taliansku, odkiaľ aj pricestovala.

Čo vás k prijímaniu zahraničných stážistov motivuje?

So slovenskými stážistami spolupracujeme dlhodobo a máme  s nimi bohaté  skúsenosti. Keďže  sa Nadácia Pontis venuje širokému portfóliu aktivít aj v zahraničí,  spoluprácu so zahraničnými stážistami sme považovali za logické a prirodzené rozhodnutie. Angličtina našich stážistov býva zvyčajne na vysokej úrovni, čo považujeme za výrazný benefit. Pomáhajú nám totiž napríklad s vylepšovaním anglických textov či v komunikácii smerom k zahraničnej verejnosti.

Vidíte i iné výhody prijatia stážistu?

Prinesú nám svieži a nezaujatý pohľad. My v mimovládke totiž neustále píšeme projektové návrhy, formulujeme odborné materiály a niekedy máme trošku problém s tým, ako sprostredkovať komplexné informácie ľuďom v zjednodušenej a zrozumiteľnejšej reči. Tu nám napríklad vynikajúco pomohla Kira, ktorá nám dala spätnú väzbu anglickej verzie nášho webu a kriticky zhodnotila, ako dostupné informácie vníma človek z verejnosti. Kira sa úlohy veľmi dobre a zodpovedne zhostila a  pomohla nám aj s prípravou textov na web v zrozumiteľnejšej podobe. Pri práci ako táto veľmi oceňujeme moderný pohľad, ktorý študenti prinesú.

 Na akých ďalších projektoch Laura a Kira pomáhajú?

Laura, ktorá je u nás prvý mesiac, robí na projekte spojenom s crowdsourcingom. Komunikuje so zahraničnými partnermi a snaží sa aktualizovať náš program Dobrá krajina. Práve tu vidím priestor na prínos inovatívnych myšlienok zo strany stážistu.

Kira po dvoch mesiacoch editorských a písomných úloh, začína viac komunikovať s našimi zahraničnými partnermi.  V rámci študijnej cesty sa na Slovensko chystajú naši projektoví partneri z Bieloruska. Tešíme sa, že sa s nimi počas tejto návštevy bude môcť Kira stretnúť, komunikovať a organizačne ich pobyt podchytiť. Jej materinský jazyk je totiž ruština, čo je samozrejme výhodou. Snažíme sa obsah stáže budovať aj na prirodzených kvalitách študentov.

S oboma dievčatami sme veľmi spokojní.

Aké nároky kladiete na stážistu pri jeho výbere? 

Výborným predpokladom uchádzača o stáž je poznanie organizácie a jej poslania. Nestačí, že má vôľu urobiť si niekde prax a v zásade mu nezáleží na tom, kde. Práve naopak, chceli by sme, aby vedel, čo mu stáž v Nadácii Pontis prinesie a čo jej môže priniesť on. Keď sa rozhodujeme medzi viacerými uchádzačmi, zaváži práve to, keď má stážista prehľad o tom, kto sme a čo robíme.  Samozrejme, stážistov si vyberáme aj na základe toho, či má ich štúdium prepojenie s našou činnosťou, prípadne zaváži i  to, čomu sa plánujú venovať v budúcnosti. Vtedy sa nám ľahšie nastavuje agenda a spokojnosť je obojstranná, keď vieme, že to má celé zmysel.

Ako ste spokojní s podporou zo strany WorkSpace Europe?

Vďaka spolupráci s WorkSpace Europe k nám prichádzajú kvalitní stážisti a spoluprácu s nimi si veľmi pochvaľujeme. Komunikácia s pánom riaditeľom Ovesným bola taktiež vždy bezproblémová. Osobne vítam aj záujem stážistov o spätnú väzbu od organizácie, v ktorej pôsobia. Pravidelne sa totiž pýtajú na hodnotenie svojej práce a priebežne zisťujú, či je všetko v poriadku. Ak by mal stážista náhodou nejaký problém, môže sa rovnako obrátiť na nás, ako aj na WorkSpace Europe. Takáto spoluzodpovednosť je pre nás, ako prijímajúcu organizáciu, veľkou výhodou.

Odporučili by ste aj iným organizáciám spoluprácu so WSE?

Určite áno.

...

Ivana Raslavská pôsobí v Nadácii Pontis ako programová riaditeľka, kde vedie program demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky