Peter Scholten: Dokážte, že vaše projekty majú reálny dopad na cieľové skupiny

Zorganizovali sme workshop "Ako merať dopady projektov" pre ľudí zo slovenských mimovládnych organizácií.

8. novembra 2012 - „Ak tvrdíte, že máte so svojimi projektmi na cieľovú skupinu dopad, musíte to dokázať a od zúčastnených strán získať spätnú väzbu,“ povedal medzinárodne uznávaný odborník Peter Scholten počas workshopu Ako merať dopady projektov, ktorý Nadácia Pontis organizovala pre ľudí zo slovenských mimovládnych organizácií.

Podľa Petra Scholtena je proces merania dopadov projektov pre všetky neziskové organizácie podmienkou na to, aby zistili a dokázali svoju pridanú hodnotu v krajine, kde realizujú svoje projekty. "Na konci dňa či roka už nestačia len akési vznešené vyhlásenia o neistých výsledkoch na to, aby ste zistili, či ste boli naozaj úspešní alebo nie,“ vysvetlil dôležitosť merania dopadov projektov holandský tréner.

Ľudia z mimovládok by mali výsledky svojich projektov vedieť dokázať. Veľmi dôležité je stanovanie si cieľov, ktoré chcú projektom dosiahnuť. Proces merania dopadov totiž podľa neho spočíva na piatich základných pilieroch, ktorým sú teória zmeny, analýza zainteresovaných strán, výstupy a indikátory, verifikácia a hodnotenie a poslednou fázou sú monitoring a evaluácia.

Dívajte sa na projekty kriticky

Peter Scholten sa snažil o to, aby sa ľudia z organizácií dívali na svoje projekty z inej perspektívy ako doteraz. Počas skupinových úloh uvažovali nad zmyslom svojich aktivít a ich vplyvmi na cieľové skupiny. Snažil sa, aby zaujali kritický pohľad na svoju prácu a opustili zónu pohodlia. „Páčil sa mi spôsob, akým boli informácie prezentované – veľmi precízne, jasne, priamo k veci a navyše, profesionalita trénera a schopnosť vyzdvihnúť detail či klásť otázky. Naučil som sa, že musím úplne zmeniť svoje zmýšľanie, keď uvažujem o projektoch a o riešení problémov. Oslovila ma najmä myšlienka, že ak informáciu nevieš overiť, nevyhlasuj ju. Naši politici by sa tejto myšlienky mali držať tiež,“ uviedli účastníci tréningu v anonymných hodnotiacich dotazníkoch, ktoré vypĺňali po skončení tréningu.

Uznávaný odborník s praxou

Peter Scholten je nezávislý medzinárodný konzultant, ktorý sa špecializuje na sociálne podnikanie a preklenutie priepasti medzi neziskovými organizáciami a firmami. Jeho oblasťami špecializácie sú obchodné plánovanie, sociálne investovanie, meranie dopadov a stratégie získavania príjmov. Medzi jeho klientov patria veľké organizácie, menšie neziskovky, investori či nadácie z celého sveta. V Ázii prednášal o meraní dopadov na Filipínach (AIM, PHilrice) a v Malajzii (Mosti). Bol tiez predsedom pracovnej skupiny v EVPA pre meranie výkonu v Európe a publikoval už niekoľko kníh na túto tému. Je tiež jedným z iniciátorov webového nástroja Social-Evaluator a vyvinul ValueGame® in 2010. Ešte predtým, ako začal s poskytovaním poradenstva, 25 rokov pracoval so sociálnymi podnikmi v Holandsku. Získal titul MBA na School of Management v  Rotterdame a študoval aj v Spojených štátoch amerických v Atlante a na Harvarde.

Tréning o meraní dopadov projektov organizovala Nádácia Pontis 5. – 6. novembra pre mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku v rámci projektu Knowledge Makes Change!. Projekt je finančne podporený z EuropeAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky