Podporilli sme grantistov na západnom Balkáne, ktorí chcú meniť svoju krajinu k lepšiemu

Za posledných 20 rokov sa populácia v albánskych mestách zvýšila, čo sa prejavilo aj väčším objemom komunálneho odpadu.

3. apríl 2012 - Albánsko trápi odpad. Krajina ročne vyprodukuje takmer 800-tisíc ton odpadu a len približne 60 percent z neho sa zbiera. Zvyšok predstavuje obrovskú ekologickú záťaž. Spracovávanie odpadu je veľmi kritické. Albánsko ako perspektívna členská krajina v Európskej únii preto čelí obrovským výzvam v oblasti odpadového hospodárstva. Legislatíva únie totiž nepustí.

Za posledných 20 rokov sa populácia v albánskych mestách zvýšila, čo sa prejavilo aj väčším objemom komunálneho odpadu. „Albánci však zďaleka tento problém nezanedbávajú,“ hovorí Andrea Cox z Nadácie Pontis, ktorá má na starosti Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne. Nadácia prostredníctvom neho podporila Centrum pre štúdium, užívanie a manažment prírodných zdrojov v Albánsku v rámci projektu spracovávania odpadu. „Jeho cieľom je podporiť tvorbu politiky odpadového hospodárstva, do ktorej by bola zapojená aj spoločnosť, podnikatelia a miestne inštitúcie. Jej výsledkom by mala byť lepšia príprava zákonov a ich uplatnenie v praxi,“ dodala Andrea Cox.

Školili sme grantistov

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne podporil okrem tejto albánskej organizácie aj ďalších 10 žiadateľov z Macedónska, Albánska a Čiernej hory. Nadácia Pontis prerozdelila v prvom kole 42-tisíc eur. Okrem finančnej podpory dostali grantisti príležitosť zlepšiť svoje zručnosti ako písať analytické štúdie v rámci školení v Skopje, Tirane a Podgorici.„Dostali od nás know-how ako písať analytické štúdie v štýle západných think-tankov a ako tieto štúdie a policy papers používať v úspešných advokačných kampaniach. Z hľadiska networkingu účastníci školenia tiež ocenili príležitosť stretnúť sa s inými mimovládnymi organizáciami,“ dodala Andrea Cox. Školenia organizované Nadáciou Pontis sa uskutočnili 29. februára až 3. marca.

Čo je Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne?

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne podporuje mimovládne organizácie a angažovaných jednotlivcov na Západnom Balkáne v ich úsilí zapojiť sa do tvorby verejnej politiky, ktorá je ovplyvňovaná ašpiráciami týchto krajín na vstup do Európskej únie. Cez prenos skúseností Slovenska z predvstupového obdobia zvyšuje odbornosť expertov v danej problematike a ich pripravenosť na partnerský dialóg s vládou. Fond je financovaný v rámci projektu zameraného na posilnenie kapacít odbornej verejnosti Západného Balkánu (Čiernej hory, Macedónska a Albánska) a jej zapojenie do tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie cez transfer slovenských skúseností. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a potrvá do jesene 2012.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky