Ponúkajú nepočujúcim obyvateľom možnosť komunikovať pri úradných záležitostiach

Bezplatnú službu Online tlmočník využíva na Slovensku už viac než 40 mestských úradov.

Milan JELUŠ, moderátor
--------------------
Mesta Poltár, Zvolen, Nové Zámky či Trebišov, ponúkajú nepočujúcim obyvateľom možnosť komunikovať pri úradných záležitostiach prostredníctvom on-line tlmočníkov. Bezplatnú službu sprostredkuje Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis. Zaviedli ju už na 40-tich mestských úradoch v rámci Slovenska. Funguje aj v iných inštitúciách.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Hoci často narážajú na komunikačné bariéry, či už na úradoch, u lekára, pri hľadaní si práce, a to najmä vtedy, keď nemajú k dispozícii asistenta. Len v Banskobystrickom kraji je 500 sluchovo postihnutých ľudí, no tlmočníkov posunkového jazyka je nedostatok, tvrdí predseda Krajského centra Asociácie nepočujúcich Slovenska v Banskobystrickom kraji, Dušan Puliš. Tlmočí, Ivana Matejčíková.

Ivana MATEJČÍKOVÁ, tlmočí
--------------------
Keď pôjde nepočujúci na úrad, musia mať zabezpečeného tlmočníka posunkového jazyka, pretože by tam bola veľmi sťažená komunikácia.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Súhlasí aj Juraj Recký, programový manažér Nadácie Pontis, podľa ktorého majú problémy najmä menšie mesta. Zriadili preto bezplatnú službu on-line tlmočník.

Juraj RECKÝ, programový manažér z Nadácie Pontis
--------------------
Je to v podstate taký experiment, ktorý spúšťame na Slovensku, je to bezplatné pre všetkých nepočujúcich, ale zároveň aj počujúcich.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Služba je k dispozícii v pondelok, v stredu a piatok, od ôsmej do dvadsiatej hodiny. Potrebný je telefón, tablet alebo počítač a program Skype. Ponuku zriadiť službu využilo za jeden a pol roka, štyridsať samospráv. K dispozícii je na mestských úradoch. Službu však môžu využiť aj inde. Hovorí on-line tlmočníčka, Lucia Novodomcová.

Lucia NOVODOMCOVÁ, on-line tlmočníčka
--------------------
Na pošte, v obchode, objednávajú si nejaké veci cez internet alebo telefonicky.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
--------------------
Vlani mala služba on-line tlmočník registrovaných zatiaľ dve sto ľudí so sluchovým postihnutím. Martina Bodnárová, RTVS.

Zdroj: Rádio Slovensko

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky