Pozývame vás na tréning o aktívnom občianstve!

Pozývame vás na prvý workshop o sociálnych inováciách v Bratislave.

 

Ukáž mi to radšej v prehliadači
Pozývame vás na tréning o aktívnom občianstve!  

Nielen demokracia, ale celkovo zdravá a férová spoločnosť je závislá na aktívnych občanoch, ktorí sa zapájajú do riešenia spoločenských problémov. Aktívne občianstvo je kombináciou motivácie, prístupu, zručností, vedomostí a činov. Tento tréning vám poskytne vedomosti (a zručnosti) o hlavných princípoch aktívneho občianstva. Okrem toho vás inšpiruje k riešeniu konkrétnych problémov, ktoré vás už dávno trápili, ale ste nevedeli čo s nimi môžete práve vy urobiť. 

Kedy: 26. september 2018, 13:00 - 16:00

Kde: Satori Stage, Mickiewiczova 2246/9
811 07 Bratislava
Po tréningu
  1. Budete hlbšie chápať pojem aktívne občianstvo
  2. Spoznáte bližšie súvislosti prečo je aktívne občianstvo potrebné v dnešnej spoločnosti
  3. Dozviete sa o role a hodnote aktívneho občana
  4. Budete vedieť definovať problém, ktorý chcete riešiť a určiť spôsob, akým je možné prispieť k jeho eliminácii
  5. Spoznáte množstvo inšpirácií sociálnych inovácií zo slovenského aj zahraničného prostredia
Registrovať sa
Lektorka: Barbora Pálešová z Nadácie Pontis
Barbora pracuje v Nadácii Pontis, kde má na starosti pro bono programy, čiže aktivity prostredníctvom ktorých angažuje odborníkov z rôznych oblastí do projektov s verejnoprospešným účelom. Jej prácou je vytvárať priestor, v ktorom nezáleží či pracujete pre verejný, mimovládny alebo podnikateľský sektor – podieľať sa na iniciatívach spoločenského významu môže ktokoľvek a v ľubovoľnom rozsahu. Príklady projektov, ktoré realizovala sú Advokáti Pro Bono, MentorExpres: akcelerátor Generácie 3.0, Pro Bono Tréningy, Pro bono akčné fóra alebo Pro Bono Maratón. Barbora absolvovala magisterské štúdium v obore Medzinárodné detské štúdie na King’s College London a bakalára v liberálnych štúdiách na Amsterdam University College. Vo voľnom čase sa rada venuje otužovaniu, vedomému tancu  a vymýšľaniu projektov vzdelávacieho alebo komunitného charakteru.
Vzdelávajte sa v Akadémii sociálnych inovácií
Workshop o aktívnom občianstve je prvým zo série siedmich pripravovaných tréningov o sociálnych inováciách v rámci Akadémie sociálnych inovácií. Akadémiu organizuje Nadácia Pontis v rámci medzinárodného projektu Social(i)Makers v spolupráci so 7 krajinami EÚ. Cieľom projektu je povzbudiť záujem o sociálne inovácie a sociálne podnikanie v strednej Európe.   Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov.
Online kurz
 
Online kurz vám ponúka jednoduché a interaktívne materiály o tom, ako realizovať sociálne prospešný projekt. 
Offline tréningy
 
Svoje vedomosti môžete prehĺbiť offline tréningami v Bratislave a Košiciach, ktoré poskytnú hlbšie informácie.  
 
Projekt Social(i)makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky