Prečo pri učení druhých musíte zaujať

O neúspechoch a poučeniach z nich pri vzdelávaní mladých ľudí.

Náš druhý Fail Faire v roku 2015 bol o neúspechoch a poučeniach z nich pri vzdelávaní mladých ľudí. Najmä však o tom, čo je potrebné pre udržanie pozornosti a zaujatie študentov.

Technológie nenahradia prácu s učiteľmi

Jakub Šimek z Nadácie Pontis hovoril o neúspechoch v rozvojovej spolupráci. Konkrétne o rozvoji používania informačných technológií na Kenských školách. Projekt začal v roku 2010 vybavením škôl počítačmi, projektormi, interaktívnou tabuľou a prístupom k internetu. Pilotný projekt sa príliš spoliehal na to že učitelia začnú masovo využívať tieto technológie na prípravu vyučovacích hodín, žiaci ľahšie pochopia učivo a že sa im automaticky zlepší prospech. Neúspechom bola prílišná viera v magickú schopnosť technológie.

Jakub Šimek

Ako urobiť z nudného online kurzu zábavu

O tom, ako priamo zaujať študentov pri online kurzoch hovoril Tomáš Božik z organizácie Aptech Europe. Spolu s kolegami vytvorili portál Successacademy.sk. Ide o projekt, ktorý má uľahčiť mladým ľuďom prechod zo strednej školy na vysokú a zorientovať ich na trhu práce. Successs Academy podáva mladým ľuďom informácie o možnostiach a dáva ich pod jednu strechu. Aptech pripravil portál s obsahom a s množstvom informácií. Veľa času a energie investivali do toho, ako bude portál vyzerať. Pustili sa do toho ortodoxnou, konzervatívnou metódou. Predpokladali, že pokiaľ majú dobrý obsah, tak to bude fungovať a študenti sa na web pohrnú. Na webe však bolo množstvo tréningov, veľa textu, ale študenti nezotrvávali na stránke dlho, neprechádzali si tréningami. Bolo tam príliš veľa textu na čítanie, čo študentov odradilo od ďalšieho prechádzania stránkou.

Na to ako urobiť stránku atraktívnejšiu si pozvali samotných študentov, aby oni sami povedali, čo by na stránke chceli a ako by mala vyzerať. Zozbierali spätnú väzbu od študentov a vyšlo im z toho, že stránka musí byť hravá. Aptech preto našiel ľudí, ktorí robia gamifikáciu. Ide o metódu, ktorá urobí aj z najnudnejšieho kurzu zábavný. Takéto herné prvky sa využívajú v rôznych oblastiach. Od vzdelávania, cez fundraising, alebo vo firmách pri zavádzaní systémových zmien. Po spusteni vynoveného portálu jeho návštevnosť narástla. V Aptechu zhodnotili, že na začiatku podcenili svoju cieľovú skupinu, timemanagement a dokonca si priznali, že ich postihol supermanovský komplex, pri ktorom hrdosť a emócie zatienili racionálne rozmýšľanie. 

Tomáš Božik

Chcú sa deti učiť programovať?

Na túto otázku prišiel odpovedať Rado Debnár z organizácie Learn2Code. Chceli zaplátať dieru na trhu a začať učiť deti programovať. Na školách na hodinách informatiky sa programovanie v nových jazykoch neučí. Začali s organizovaním letného tábora Summer Code Camp, na ktorom sa zúčastnilo 20 detí. Získali spätnú väzbu, v ktorej sa ukázalo, že by mohli organizovať aj celoročne krúžok zameraný na rozvoj algoritmického myslenia. Tak vytovrili deväť mesačný vzdelávací program pre deti. Hľadali školu na ktorej by takýto krúžok mohli organizovať. Nakoniec sa dohodli s Cirkevnou základnou školou Narnia. Na prvý kurz sa prihlásilo desať detí. Po čase sa začali ozývať rodičia, že krúžok je pre nich drahý. Ďalším problémom bolo, že deti sa chceli na hodinách hrať. Nakoniec im v krúžku zostalo len päť detí a pre udržateľnosť krúžku museli nájsť podporu firiem, aby uhradili náklady a krúžok mohol byť zadarmo. V Learn2Code si uvedomili, že mali poznať dopredu lepšie svojho zákazníka a mali mu ušiť krúžok na mieru. Zároveň si mali dopredu otestovať vzdelávacie moduly na reálnych ľuďoch, na základe toho potom zisťovať spätnú väzbu a kurz vylepšovať.  

Radovan Debnár

Ako zlyhávame pri budovaní charakteru našich detí

Nakonic hovoril riaditeľ základnej školy Narnia v Bratislave Roman Baranovič. Hovoril o tom, že každý rodič by chcel mať zo svojho dieťaťa Steva Jobsa, Henriho Forda, Tomasa Edisona alebo Máriu Curie – teda úspešného podnikateľa, vedkyňu, spisovateľa alebo športovca. Každý učiteľ by dosiahol rád to isté pri svojich žiakoch. Napriek tomu škola i rodičia často zlyhávajú práve v snahe pomáhať deťom dosahovať takýto úspech. Znažia sa budovať charakter u detí, vychovať z nich ritierov dnešnej doby. No zlyhávajú, pretože nepoznajú súčasné deti. Jedným z riešení ako to napraviť je vtiahnut viac hrdinov do výchovy našich deti a tak budeme menej zlyhávať pri budovaní charakteru našich detí.  

Roman Baranovič

Autor: Norbert Maur

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky