Prečo sme rozbehli Fail Faire

Tri dôvody prečo ukazujeme neúspechy

Prvý Fail Faire bol o zlom výbere produktu

V januári 2014 sme rozbehli v Nadácii Pontis Fail Faire. Koncept prepájania biznisu s neziskovým sektorom postavený na prezentovaní neúspechu. Z viacerých strán sme začali počúvať ako máme množstvo úspešných príkladov neziskových projektov alebo startupov, biznisov. Ale takmer nikto nehovorí o tom, že tieto úspechy neboli vždy hneď úspešné. Fail Faire je trhoviskom takýchto neúspechov, aby sa ľudia z neziskoviek, začínajúci podnikatelia, ale aj ľudia z malých a stredných firiem mohli z týchto neúspechov poučiť.  

Kroky v podnikaní alebo neziskovke nie sú vždy priamočiare

Pri našej práci s neziskovými organizáciami a firmami sa niekedy stretávame s preceňovaním úspechu a nekritickou sebareflexiou. Výsledky nie vždy musia končiť úspechom. V rámci Fail Faire diskusií chceme hovoriť o svojich neúspechoch, ktoré nám pomohli ísť ďalej. Mal by to byť jeden z ďalších konceptov ako prezentovať svoje kroky v biznise alebo pri riešení spoločenských problémov. Nechceli by sme však, aby koncept prezentovania neúspechov bol opäť alfou a omegou v manažmente, podnikaní, vzťahoch ako je to pri koncepte pozitívneho myslenia. Failure koncept je iba reakcia na v súčasnosti pretrvávajúci koncept úspechu a pozitívneho myslenia.  

Biznis model pre neziskovku môže byť výhra

V USA vydalo Centrum pre výskum občianskej spoločnosti prieskum, v ktorom sledovali hodnotu neziskovýchch organizácií cez ich vlastnosti ako je produktivita, efektívnosť, spoľahlivosť a ďalšie. Motiváciou pre tento prieskum bola strata pozitívnej verejnej mienky voči neziskovým organizáciám. Zo strany vlády prišli návrhy na nové dane a poplatky pre neziskovky, ktoré s firmami následne nedokážu konkurovať. Ako jeden z faktorov, ktorý postavil neziskové organizácie v Amerike do tejto pozície bola identifikovaná ich komercionalizácia na trhu - implementovaný biznis manažment v neziskovkách, meranie progresu, podnikanie, hľadanie profesionálov v manažmente a ďalšie. Na Slovensku sa k tomuto faktoru zatiaľ len približujeme a slovenské neziskovky (aspoň väčšina z nich) ešte nie sú spájané s komerčným svetom. Ukazuje sa, že používanie biznis modelu pre prácu v neziskovke je pre jej efektívne fungovanie nevyhnutné.  

Neziskový sektor smeruje ku komercionalizácii

V poslednej dobe sa rozbehlo viacero vzdelávacích aktivít a konferencií pre neziskové organizácie, ktoré rozvíjajú biznis zručnosti pre prácu v neziskovke. Dobre rozvinuté sú aj vzdelávacie akcie pre startupy v coworkingoch. Ak neziskový sektor na Slovensku smeruje ku komercionalizácii ako to bolo v USA, je zrejme potrebné prepájať medzi sebou neziskovky, startupy, malé, stredné firmy a veľké firmy. V neziskovom sektore sa týmto prepájaním vytvára nová štruktúra, ktorá sa nespolieha pri svojej práci na existujúci vládny systém. Neziskové organizácie môžu čerpať z biznis riešení a naopak biznis by mal riešiť aj sociálne otázky, environmentálne problémy alebo transparentnosť. Navyše, mnohé biznis riešenia fungujú práve vďaka neúspechu. Preto Fail Faire.

Autor: Norbert Maur

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky