Pripravili sme darcovskú stratégiu Fondu pre rok 2017

Zástupcovia firemných partnerov sa aktívne podieľajú aj na tvorbe darcovskej stratégie Fondu pre transparentné Slovensko.

Členstvo firiem vo Fonde pre transparentné Slovensko nie je iba o zaplatení finančného príspevku. Firemní partneri sa aktívne podieľajú aj na tvorbe jeho darcovskej stratégie. Aj vďaka nim otvoríme v roku 2017 až tri nové grantové výzvy, zamerané na podporu mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú problematike boja proti korupcii, na podporu regionálnych iniciatív a na podporu vytvárania partnerstiev. 

FPTS

Pre rok 2017 očakávame nárast celkového objemu finančných prostriedkov, ktoré bude Fond rozdeľovať. Okrem 23 členských firiem v tomto roku do Fondu prispeli aj dvaja partneri, ktorí sa pre rok 2017 zaviazali násobiť príspevky partnerov Fondu. Celkový rozpočet určený na granty pre žiadateľov tak narastie na takmer 300.000 eur. Zástupcovia partnerov Fondu počas Valného zhromaždenia hovorili najmä o tom, ako špecifikovať zameranie grantových výziev, aby bol dopad Fondu čo najvýraznejší.

Naďalej je pre Fond kľúčová podpora pre mimovládne organizácie, ktoré sa v rámci svojich projektov zameriavajú na zlepšovanie  transparentnosti, zdravého  podnikateľského prostredia a kontrolujú činnosť verejných inštitúcií a hospodárenie s verejnými financiami.  Program Pre transparentné Slovensko je určený organizáciám, ktoré na Slovensku dlhodobo pôsobia a máme referenciu na kvalitu, efektivitu a dopad ich aktivít. Okrem pokračovania dvojročných projektov z roku 2016 podporíme v roku 2017 mimovládne organizácie v tomto programe sumou 140.000 eur.

Prvýkrát v histórii Fondu plánujeme začať podporovať aj lokálne iniciatívy. V priebehu uplynulých rokov mimovládne organizácie, s ktorými spolupracujeme, realizovali viacero projektov zameraných na podporu a vzdelávanie aktivistov, ktorí sa venujú témam transparentnosti a boja proti korupcii na lokálnej úrovni. Program Pre transparentné regióny podporí v roku 2017 sumou 30.000 eur občianske združenia, blogerov, žurnalistov pôsobiacich v lokálnych periodikách alebo začínajúce iniciatívy mladých ľudí.

Veríme, že dobré myšlienky potrebujú silného partnera. Strategickým cieľom Fondu je podporovať sieťovanie a spoluprácu medzi rôznymi iniciatívami, ktoré na Slovensku pôsobia. Zároveň chceme byť súčasťou verejnej debaty o tom, čo je potrebné urobiť, aby Slovensko bolo právnym štátom. V rámci grantovej výzvy Spolu pre transparentnosť chceme celkovou sumou 20.000 eur vytvoriť priestor na partnerstvá s takýmito iniciatívami.

O všetkých aktuálnych grantových výzvach priebežne informujeme na internetovej stránke www.darca.sk.

Autor: Ondrej Gallo

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky