Pripravujeme offline tréningy

Zapojte sa do Akadémie sociálnych inovácií a prispejte k pozitívnym zmenám vo vašej komunite.

Zapojte sa do Akadémie sociálnych inovácií a prispejte k pozitívnym zmenám vo vašej komunite. Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov. Online kurz vám ponúka jednoduché a interaktívne materiály o tom, ako realizovať sociálne prospešný projekt. Svoje vedomosti môžete prehĺbiť offline tréningami v Bratislave a Košiciach, ktoré poskytnú hlbšie informácie. Účasť na kurze je bezplatná, stačí sa registrovať.

TRÉNINGY V BRATISLAVE

26. september             13:00 - 16:00        Aktívne občianstvo – Buď súčasťou zmeny Satori Stage, Bratislava
 2. október   13:00 - 16:00 Sociálne podnikanie – Staňte sa podnikateľom pre sociálne dobro Satori Stage, Bratislava
17. október   13:00 - 16:00 Techniky a kreativita pre sociálne inovácie – Preskúmajte a otestujte svoje inovatívne riešenie Satori Stage, Bratislava
24. október   13:00 - 16:00 Zapojenie zainteresovaných strán – Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu Satori Stage, Bratislava
13. november 13:00 - 16:00 Meranie dopadu – Ako merať a riadiť dopad Satori Stage, Bratislava
26. november 13:00 - 16:00 Investovanie s dopadom – Financujte svoje spoločenské dobrodružstvo Satori Stage, Bratislava
10. december 13:00 - 16:00 Politiky sociálnej inovácie – Zúčastni sa tvorby politík pre sociálne inovácie) Satori Stage, Bratislava

 

TRÉNINGY V KOŠICIACH

 6. november            09:00 - 12:00         Aktívne občianstvo – Buď súčasťou zmeny                                                                       Kongres Hotel Roca, Košice
 6. november  13:00 - 16:00 Techniky a kreativita pre sociálne inovácie – Preskúmajte a otestujte svoje inovatívne riešenie Kongres Hotel Roca, Košice
 7. november  09:00 - 12:00 Sociálne podnikanie – Staňte sa podnikateľom pre sociálne dobro Kongres Hotel Roca, Košice
 7. november  13:00 - 16:00 Zapojenie zainteresovaných strán – Spoločne môžeme dosiahnuť Kongres Hotel Roca, Košice
 4. december 09:00 - 12:00 Meranie dopadu – Ako merať a riadiť dopad Kongres Hotel Roca, Košice
 5. december 13:00 - 16:00 Investovanie s dopadom – Financujte svoje spoločenské dobrodružstvo Kongres Hotel Roca, Košice
 4. december 13:00 - 16:00 Politiky sociálnej inovácie – Zúčastni sa tvorby politík pre sociálne inovácie) Kongres Hotel Roca, Košice

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky