Radmila Hrustanović: Kosovo je veľká výzva pre Srbsko, aj pre Európsku úniu

Slovenské skúsenosti sú pre Srbsko cenné.

11. december 2012 - Slovenské skúsenosti sú pre Srbsko cenné. Podmienky, v ktorých sa uskutočňuje integračný proces, sú síce pre Srbsko rozdielne, no krajina využíva slovenské expertné služby. Predovšetkým cez aktivity, ktoré sa realizujú prostredníctvom Centra pre sprostredkovanie skúseností z procesu integrácií a reforiem (CETIR). Tvrdí to srbská veľvyslankyňa na Slovensku, Radmila Hrustanović.

Prečo je vstup do Európskej únie pre Srbsko dôležitý? Čo by prípadným členstvom Srbsko získalo?

Srbsko, ako aj všetky európske štáty, má svoje miesto v EÚ. Srbsko chce byť rovnoprávnym členom tejto integrácie, aby sa samo vyvíjalo a modernizovalo, ale aj aby sa zúčastňovalo na procesoch, ktoré európske spoločenstvo národov vedú vpred. Som presvedčená o tom, že môžeme ponúknuť Európe svoj príspevok ako dôležitá krajina západného Balkánu a starý európsky štát. Pripomeňme si, že Srbsko bolo na strane víťazov v dvoch svetových vojnách a že prinieslo obrovské obete. Cieľom Srbska je reformovať sa, pretože iba takto môže byť úspešné, môže zabezpečiť prosperitu svojim občanom.

Akým výzvam musí srbská vláda v súčasnosti čeliť, aby splnila požiadavky krajiny pre vstup do EÚ? 

Existujú výzvy dvoch základných druhov. Prvé sa týkajú otázky Kosova, druhú skupinu predstavuje viacero reformných procesov, ktorými sú aj osobitné rokovacie kapitoly medzi Srbskom a EÚ. Nová srbská vláda počas niekoľkých málo mesiacov v súvislosti s obidvoma týmito témami zaznamenáva podporu aj veľmi dobré hodnotenie účinnosti zo strany najvyšších európskych oficiálnych predstaviteľov. Takisto by som vyzdvihla význam reformy súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu v Srbsku i v regióne.

Prieskumy verejnej mienky v Srbsku ukázali klesajúci tendenciu podpory vstupu krajiny do EÚ. Aké sú dôvody?

Najprv by som chcela poukázať na to, že proces je pre Srbsko a ďalšie štáty, ktoré vznikli z bývalej SFRJ, rozdielny v porovnaní so štátmi, ktoré sa nedávno stali členmi EÚ (v r. 2004 a 2007), ako aj ich nedávne dejiny. Negatívny vplyv má aj kríza v eurozóne a v samotnej EÚ. Srbsko je konfrontované s väčšími výzvami ako iné krajiny, ktoré boli alebo sa nachádzajú na ceste do EÚ, naši občania majú niekedy pocit, že so Srbskom sa nakladá nerovnoprávne, avšak som presvedčená, že pripravenosť a rozhodnutosť občanov je väčšia v porovnaní s tým, čo ukazujú prieskumy verejnej mienky. Domnievam sa, že jasné definovanie podmienok pre Srbsko zo strany EÚ, bez kladenia nových podmienok alebo požiadaviek, ktoré by iné štáty neprijali, je dôležité pre dôveru občanov v EÚ ako spoločenstvo vysokých hodnôt.

Máte pocit, že podpora EÚ medzi srbskými občanmi vzrástla, odkedy Srbsko získalo štatút kandidátskej krajiny? Sú Srbi pripravení na EÚ a na prípadné obete, ktoré eurointegračný proces prináša?

Získanie postavenia kandidáta malo pozitívny vplyv na nálady obyvateľstva voči EÚ. Domnievam sa, že získanie dátumu začiatku rokovaní, ako aj začiatok samotných rokovaní o jednotlivých kapitolách bude mať pozitívny efekt, pretože občania si želajú reformy, majú záujem o efektívnejšie súdnictvo, boj proti korupcii, lepšie možnosti zamestnávania, možnosti, ktoré prináša pokrok na ceste k EÚ a samotné členstvo na konci tejto cesty. Občania právom očakávajú, že v tomto procese budú realizované reformy, ktoré Srbsko posilnia ako moderne usporiadanú krajinu s efektívnym systémom a dynamickou ekonomikou.


Celý rozhovor Simony Gembickej s Radmilou Hrustanović si prečítate v Newslettri o rozvojovej spolupráci, ktorý sa venuje eurointegrácii Srbska.

Ďalšie newslettre nájdete na webe Nadácie Pontis v sekcii Čo sme urobili

Nadácia Pontis vydáva newsletter o rozvojovej spolupráci v rámci projektu Vzdelanie prináša zmenu!ktorý finančne podporila Európska únia z prostriedkov EuropeAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky