Šesť Bielorusov navštívilo slovenské firmy a mimovládky, ktoré podporujú kultúru a sociálnu prácu

Účastníci mali možnosť vymeniť si názory a osvedčené postupy spolupráce firiem a mimovládnych organizácii v Bielorusku.

Počas prvého júnového týždňa sa šesť Bielorusov stretlo so slovenskými neziskovými organizáciami a firmami a prediskutovali skúsenosti získané z pôsobenia v oblasti firemnej filantropie a fundraisingu. Účastníci študijnej cesty pracujú v dvoch oblastiach - v kultúre (Galéria Y, Fond of Ideas a Národné múzeum umenia) a v sociálnej práci so zdravotne postihnutými ľuďmi (Svet bez hraníc a Bieloruská asociácia pre pomoc deťom a mládeži so zdravotným postihnutím).

Preto sme študijnú cestu rozdelili na dve skupiny - s tromi účastníkmi so zameraním na spoluprácu medzi galériami, kultúrnymi inštitúciami a firmami a ďalšími troma so zameraním na sociálnu prácu a súvisiacu firemnú filantropiu.

3. júna „sociálna skupina“ navštívila tri neziskové organizácie- Lepší svet, Gaudeamus a DSS Rosa, zatiaľ čo „kultúrna skupina“ prešla rôzne  súkromné galérie v Bratislave a hovorila s ich vlastníkmi a manažérmi. V popoludňajších hodinách sa spoločne stretli s firmou Telekom, ktorá prezentovala svoju komplexnú a dlhodobú filantropickú stratégiu zameranú na sluchovo postihnutých ľudí. Neskôr sa spoločne odobrali do galérie Soda na vernisáž výstavy.

4. júna mala skupina spoločný program, návštevu VÚB Banky, kde sa dozvedeli o ich firemnej filantropickej stratégii a neskôr návštevu Centra pre filantropiu, Slovenskej národnej galérie a Centra pre súčasné umenie. Každá z neziskoviek prezentovala svoje kľúčové aktivity a proces vytvárania dlhodobých partnerstiev s firmami. Napríklad niektoré neziskové organizácie zaoberajúce sa prácou s postihnutými majú úzke vzťahy so zamestnancami hlavných darcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú firemných dobrovoľníckych akcií a tým zvyšujú pozitívny dopad spoločnosti.

Firmy tiež prezentovali zaujímavé aspekty svojich stratégií. Napríklad Telekom školí svojich zamestnancov v znakovej reči, podporuje takéto kurzy aj pre verejnosť a platí mobilných učiteľov, ktorí vzdelávajú sluchovo postihnutých doma. Taktiež pre nich majú špeciálne ponuky s neobmedzeným posielaním SMS správ.

VÚB Banka sa výrazne zameriava na zachovanie kultúrneho dedičstva a podporu mladých súčasných umelcov, nie však individuálne, čo by mohlo podľa ich názoru narušiť komunitu, ale prostredníctvom organizovania každoročnej súťaže pre maliarov a fotografov. Taktiež je pozoruhodný ich prístup k ľuďom, ktorý žiadajú o charitatívnu podporu- koncipujú individuálnu odpoveď na všetkých 5000 listov, ktoré ročne dostávajú.

Slovenská národná galéria v spolupráci s J&T Bankou predstavila svoj inovatívny a pomerne kontroverzný plán na zavedenie bezplatných vstupov počas celého roka, ktoré zvýšili priemernú mesačnú návštevnosť až o 100%.

Účastníci mali možnosť vymeniť si názory a osvedčené postupy spolupráce firiem a mimovládnych organizácii v Bielorusku a keďže študijná cesta bola tematicky zameraná, mali tiež možnosť prediskutovať hlbšie technické a iné detaily z oblasti sociálnej a kultúrnej práce.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky