Spustili sme elektronickú knižnicu, ktorá sa špecializuje na rozvojové témy

Študenti sa k rozvojovej literatúre dostanú bezplatne a rýchlejšie.

19. február 2013 – Nadácia Pontis spustila elektronickú knižnicu, ktorá sa venuje rozvojovým témam. „Keďže na Slovensku je rozvojové vzdelávanie stále v začiatkoch, existuje len obmedzený počet zdrojov odbornej literatúry k témam rozvojovej spolupráce,“ hovorí Michal Cenker z Nadácie Pontis.

Elektronická knižnica s rozvojovou literatúrou je preto cenným zdrojom informácií. Knihy a publikácie sú v slovenčine alebo v angličtine a každý má možnosť stiahnuť si ich bezplatne z webovej stránky.

Viac o rozvojových témach

„Študentom často uniká prepojenosť globálnych vzťahov vo svete, lebo súčasný vzdelávací systém ich na to nepripravuje. Vedomosti, ktoré nadobudnú memorovaním v škole navyše nevedia využiť v praxi. Našim cieľom je presadzovať témy rozvojovej spolupráce medzi študentmi, pedagógmi ale aj  širšej verejnosti,“ dodáva M. Cenker.

V elektronickej knižnici sa v súčasnosti nachádzajú tituly, ktoré Nadácia Pontis vydala aj knižne. Čitatelia v nej nájdu napríklad aj úspešný a kontroverzný titul Obor a trpaslík: Slováci a Česi v Afrike od Juraja Mesíka, ktorý sa v knihe venuje efektívnosti rozvojovej spolupráce v Afrike. Clive George, bývalý hlavný poradca Svetovej banky, sa vo svojej knihe Pravda o obchode: Skutočné dôsledky liberalizácie venuje medzinárodnému obchodu a jeho vplyvu na hospodárske výsledky nízkopríjmových krajín.

E- knižnica sa bude rozširovať

V e-knižnici sa nachádzajú aj ďalšie príspevky, ktoré budú súčasťou plánovanej publikácie Nadácie Pontis k predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016. Články sa okrem iného venujú aj zdieľaniu skúseností z politickej tranzície v kandidátskych krajinách EÚ, či demokratizačnému úsiliu Slovenska v južnom susedstve Európskej únie. Cieľom pripravovanej publikácie je priniesť nové myšlienky pri formovaní slovenskej pozície vo vzťahu ku globálnej rozvojovej agende počas nášho predsedníctva v Rade EÚ.  

Webová stránka zatiaľ obsahuje len niekoľko titulov, ktoré Nadácia Pontis vydala, no postupne ju plánujeme rozširovať.

E-knižnica bola podporená zo zdrojov EuropeAid v rámci projektu Knowledge Makes Change!.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky