Srbskí grantisti navštívili Brusel

Nadácia Pontis zorganizovala študijno-prezentačnú cestu pre dvoch najlepších grantistov .

10. máj 2011 - Nadácia Pontis zorganizovala študijno-prezentačnú cestu pre 2 najlepších grantistov 2. kola Slovensko-srbského fondu pre rozširovanie EÚ a 2 kolegov z partnerskej organizácie Centar za demokratiju, s ktorou implementuje projekt Skúsenosti Slovenska pre integráciu Srbska do Európskej únie – grantový program pre mladých analytikov a novinárov.  Cieľom cesty bolo stretnúť sa so zástupcami relevantných inštitúcií v Bruseli, aby naplnili rozsah spoločných záujmov a prezentovali kľúčové výsledky a závery štúdií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom a procesom decentralizácie v Srbsku.

Ďalším z cieľom bolo aj nadviazať pracovné kontakty a prispieť k šíreniu informácií o srbských mimovládnych organizáciách.  Študijná cesta sa uskutočnila v dňoch 26. – 29. apríla 2011. Zúčastnili sa ho Vlatka Tadic z organizácie Belgrade Open School, Bojan Klačar z organizácie CeSID, Vladimir Jovanovic  a Jelena Belic z Centar za demokratiju. Všetci účastníci absolvovali niekoľko  individuálnych stretnutí s rozličnými osobnosťami z európskych inštitúcií.

Podľa Vlatky Tadic z BOS bolo jedným z najlepších stretnutí rokovanie s Olivierom de Clercqom, generálnym tajomníkom Asociácie miest a regiónov pre recyklovanie a trvalo udržateľné riadenie zdrojov(ACR). Na stretnutí s ním diskutovali o politike nulového odpadu. Jedným z ďalších stretnutí, ktoré Tadic hodnotila vysoko pozitívne, bola diskusia so Stephanom  Arditi z Európskej environmentálnej kancelárie. „Schôdza bola podrobná, komplexná a plná dôležitých informácií. Diskutovali sme o tom, ako tento sa problém s odpadovým hospodárstvom vyvíja v Európe a na Balkáne a našli sme spolu cestu pre ďalšiu spoluprácu,“povedala Tadic.

Bojan Klačar z organizácie CeSID sa stretol s Emmou Udwin, členkou kabinetu eurokomisára  pre regionálnu politiku. Diskutovali spolu o decentralizácii v Srbsku, o skúsenostiach členských štátov EÚ, ktoré sa usilovali o decentralizáciu a regionalizáciu. Okrem nej sa Bojan Klačar stretol napríklad aj s Petrom Votoupalom z Rady pre regióny, s ktorým sa zamerali na aktivity Rady a možnostiach na budúcu spoluprácu s rozličnými štátmi a miestnymi inštitúciami v Srbsku. 

Z výsledkami študijnej cesty boli všetci účastníci veľmi spokojní.„Táto špecifická študijná cesta bola veľmi dobre zorganizovaná, stretnutia boli na vysokej úrovni a niektoré z nich boli veľmi špecifické, komplexné a detailné, čo pomohlo misiám a cieľom  Centra pre Európsku integráciu Belgrade Open School,“ povedala na margo študijnej cesty Vlatka Tadic z BOS. Bojan Klačar hodnotil cestu do Bruselu nasledovne:„Táto cesta bola veľmi úspešná pre mňa aj pre našu organizáciu. Na stretnutiach som a dozvedel  množstvo užitočných informácií o skúsenostiach štátov Európskej Únie súvisiacich s decentralizáciou a regionalizáciou, politickými a sociálnymi témami a tiež o európskej integrácii. Najdôležitejším aspektom tejto študijnej cesty bola možnosť pre ďalšiu spoluprácu medzi našou organizáciou a mnohými reprezentantmi rôznych inštitúcií EU, a tiež sme získali množstvo skúseností do budúcna.“

Projekt je financovaný Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky