Študenti STU sú opäť lepšie pripravení do praxe

Študentská organizácia Best zorganizovala sériu workshopov, prednášok a exkurzií v rámci doplnkového vzdelávania pre všetkých sedem fakúlt univerzity.

Vzdelávanie študentov techniky

V roku 2014 rozbehol Nadačný fond Honeywell spoluprácu so vzdelávacou študentskou organizáciou Best, ktorá pôsobí na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podporil činnosť organizácie, prípravu študentského podujatia Training Day a iných vzdelávacích akcií. Desiatky študentov získali lepší prehľad o moderných technologických postupoch. Zamestnanci zo spoločnosti Honeywell sa v roku 2015 i priamo dobrovoľnícky zapojili do projektu. Študenti STU si mohli vypočuť sériu interaktívnych technických prednášok od expertov z rôznych divízií spoločnosti.

Chceme zvyšovať kvalitu vzdelania STU

„Training day je miestom, kde sa stretávajú perspektívni mladí ľudia, vďaka čomu vznikajú nové známosti i nápady. Veríme, že prezentované techniky pomáhajú študentom efektívnejšie organizovať ich čas a štúdium, ako aj orientovať sa v praxi,“ hovorí Andrej Holúbek z organizácie Best. Training days sa dokopy zúčastnilo 140 študentov. „Chceme zvyšovať kvalitu vzdelania, ktoré je možné dostať na STU v Bratislave,“ pokračuje Andrej Holúbek. V rámci tejto snahy zorganizovali prednášku experta z Honeywellu na pôde STU a dve exkurzie mimo priestorov univerzity. Na pôde Strojníckej fakulty napríklad prednášali študentom o spôsoboch ochrany sluchu. Študenti absolvovali exkurziu v Slovnafte, kde im pracovníci Honeywellu pripravili zaujímavú prehliadku vo výrobných halách a riadiacom pracovisku. Vyvrcholením tohto snaženia bola organizácia konferencie o vzdelávaní Event on education, na ktorej sa zúčastnili študenti z celej Európy. Témou konferencie bolo Teaching with technology, čo sa podarilo technicky zabezpečiť práve vďaka Nadačnému fondu Honeywell.

Študentská organizácia Best má momentálne 35 členov, ktorí podporujú akademický i študentský rast na Slovenskej technickej univerzite.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky