Študenti v kenskej Rukange môžu zdolať chudobu aj vďaka internetu

Študenti v juhovýchodnej Keni budú o niečo bližšie k tomu, aby sa v budúcnosti mohli lepšie uplatniť na trhu práce.

10. júl 2011 - Študenti v juhovýchodnej Keni budú o niečo bližšie k tomu, aby sa v budúcnosti mohli lepšie uplatniť na trhu práce. Hoci Keňa patrí k vyspelejším africkým krajinám, panujú v nej veľké rozdiely. Mnohí mladí ľudia doplácajú na vysokú nezamestnanosť. Práca doma na farme nie je pre rodiny postačujúcim zdrojom obživy a v súčasnosti vo viacerých regiónoch kvôli extrémnemu suchu a úhynu dobytka hrozí hlad.

Nadácia Pontis vytvorila na kenskej Moi High School-Kasigau v dedine Rukanga multimediálnu a počítačovú učebňu s internetom, ktorú dnes na internátnej škole využíva 343 študentov. Projekt sa tento rok vďaka pomoci Slovak Aid prenesie aj na ďalšie štyri stredné školy. „Študenti sa s počítačmi často stretávajú až na univerzite. Nie každý však má to šťastie študovať, keďže na vysokú školu sa dostane len malé percento Keňanov. Aj keď počítače na niektorých stredných školách nájdete, sú zastarané a mladým často neslúžia na poskytnutie praktických zručností potrebných pre prax, ale len na pokrytie teoretických vedomostí,“ vysvetlil Jakub Šimek z Nadácie Pontis.

Hlavným cieľom projektu zvýšenia počítačovej gramotnosti v juhovýchodnej Keni je zníženie chudoby prostredníctvom zavedenia internetu a zvyšovaním kvality vzdelávania. „Študenti majú lepší prístup k informáciám. Učitelia sa zasa dôkladnejšie pripravujú na prednášky, čím kompenzujú nedostatok učebných pomôcok v škole,” dodal J. Šimek. Nedostatok učiteľov či učebníc a príliš veľa žiakov sú v kenských triedach bežné. Paradoxom však je, že učebné osnovy sú oveľa náročnejšie a v škole trávia študenti oveľa viac času ako slovenskí.

Vzdelanie je pre mnohých dodnes výsada. „Práve praktická znalosť používania počítačov môže byť pre mladých Keňanov veľká výhoda.Treba ich zapájať do aktivít, ktoré im neskôr pomôžu zvýšiť kvalitu ich života a  uspieť v konkurencii na trhu práce,“ skonštatoval programový koordinátor Nadácie Pontis. Ambície kenských školákov sú veľké. Mnohí  sa chcú stať inžiniermi, lekármi či učiteľmi. 

Stredná škola Moi High School-Kasigau, kde vznikla počítačová učebňa v rámci projektu ako prvá, získala vďaka vybaveniu aj kvalitným počítačovým kurzom popularitu medzi miestnymi obyvateľmi aj rodičmi zo vzdialenejších oblastí. Nielenže sa zlepšila dochádzka študentov, ale v tomto roku sa zvýšil ich počet o 15 percent. Na základe výsledkov skúšok, ktoré sú podobné slovenskej  maturite, sa zlepšil aj prospech študentov v takmer  všetkých predmetoch.

Študenti na Moi High School-Kasigau dnes počítače využívajú na študijné i súkromné účely vo večerných hodinách. Projekt zvyšovania počítačovej gramotnosti počíta aj so zapojením študentov ďalších štyroch škôl do spolupráce s miestnymi obyvateľmi, ktorých by mohli naučiť práci s internetom a počítačmi pre ich podnikateľské aktivity. Študenti Moi High School-Kasigau už v rámci voľnočasovej aktivity pomohli aj skupine košikárok Rukanga Basket Weavers s propagáciou ich výrobkov na internete tým, že im založili  skupinu na Facebooku.

Nadácia Pontis realizuje projekt zvyšovania počítačovej gramotnostiz prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid a spolupracuje na ňom kenská organizácia Youth for Conservation, spoločnosť Microsoft Slovakia ako expertný partner a k počítačovému vzdelávaniu kenských učiteľov prispeli aj učiteľky zo Základnej školy v Bošanoch. 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky