Tchibo: Program WE oslavuje už 10 rokov

Cieľom programu je zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv a pracovných podmienok.

Je to už 10 rokov, čo spoločnosť Tchibo spustila program WE, ktorého cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok a dodržiavanie ľudských práv v továrňach, kde sa vyrába spotrebný tovar Tchibo. Za desať rokov trvania sa ho zúčastnilo takmer 363 tisíc zamestnancov.

Program funguje na rozmedzí podnikania a ľudských práv. Sústreďuje sa okolo kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, Všeobecných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a medzinárodných zmlúv o ľudských právach. Jeho základnými témami sú: mzdy a pracovná doba, sloboda združovania a zastupovania pracovníkov, diskriminácia a sexuálne obťažovanie, bezpečnosť a zdravie pri práci a moderné otroctvo a detská práca. Hlavným cieľom programu WE je dosiahnuť zmeny vybudovaním dôvery a vytvorením dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami: pracovníkmi, vedúcimi pracovníkmi, odbormi a zákazníkmi.

Aj keď základné ľudské práva formuluje a zaručuje medzinárodné právo, globalizácia z nich urobila záležitosť presahujúcu zodpovednosť jednotlivých štátov. Veľké medzinárodné spoločnosti majú veľký vplyv a tým prispievajú k zlepšeniu v tejto oblasti. Programom WE preberá Tchibo firemnú zodpovednosť za dodržiavanie zásad OSN. Dáva tak najavo, že bude nielen rešpektovať ľudské práva, ale tiež aktívne zlepšovať spôsob, ako sa dodržiavania svojich základných práv môžu domáhať aj samotní zamestnanci.

Súvisiace články

Zdroj: Tchibo

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky