Usporiadali sme prvý zo série tréningov pre bieloruské mimovládne organizácie

Tréning sa uskutočnil v dňoch 29. a 30. septembra 2010 v Minsku.

14. október 2010Nadácia Pontis, v spolupráci s partnerskou organizáciou Batskauschyna, pripravila prvý zo série troch tréningov pre 14 predstaviteľov z 8 bieloruských mimovládnych organizácií na tému medzisektorovej spolupráce. Tréning sa uskutočnil v dňoch 29. a 30. septembra 2010 v Minsku.

Zúčastnené organizácie boli rozdelené do dvoch skupín. Každá skupina dostala samostatný tréning koncipovaný pre ich potreby. Tréning viedli Kinga Dabrowska a Lenka Surotchak z Nadácie Pontis.

Zapojené organizácie mali príležitosť dozvedieť sa o rôznych aspektoch medzisektorovej spolupráce, pričom sme im prezentovali rôzne prípadové štúdie zo Slovenska. Nemenej dôležitou časťou bolo zdieľanie, porovnávanie a konzultovanie ich vlastných skúseností a postrehov v spolupráci s firmami v Bielorusku. Účastníci ocenili najmä príklady z praxe, tipy ako začať spoluprácu s firmou a priblíženie pohľadu firiem na mimovládny sektor a spoluprácu s ním.

Tréning sme uskutočnili v rámci projektu Spolupráca pre komunitu: Podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností, ktorý je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky