V Lovinobani sa učia separovať odpad

Lovinobančania dostali informačný kalendár aj vrecia, aby sa naučili separovať komunálny odpad.

LOVINOBAŇA. Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške vyše 4700 eur na realizáciu projektu s názvom „Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov“.

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov o možnostiach a spôsoboch triedenia odpadu, vytvoriť lepšie podmienky na triedenie odpadu a zvýšiť záujem o triedenie odpadu. Triedením chceme docieliť zníženie množstva komunálneho odpadu a vytvoriť tak podmienky pre zníženie poplatku za komunálne odpady. Ďalším dôležitým cieľom projektu je zabrániť vytváraniu nových nelegálnych skládok a zároveň
likvidácia súčasných skládok.

V rámci projektu obdržala každá domácnosť v obciach Lovinobaňa a Uderiná informačný kalendár, ktorý obsahuje užitočné informácie, ako nakladať s odpadom. Zároveň každá domácnosť dostala sadu vriec na triedený odpad (papier, sklo a plasty). V rámci projektu sa zakúpili kontajnery na separovaný zber a odpadkové koše, ktoré sa rozmiestnili v obci a drvič záhradného odpadu, ktorý bude slúžiť občanom na likvidáciu záhradného odpadu na obecnom kompostovisku. Veríme, že projekt pozitívne a zásadne ovplyvní postoje všetkých občanov k separovaniu a zneškodňovaniu odpadov a prispeje ku skvalitneniu životného prostredia v Lovinobani a Uderinej.

Zdroj: Novohradské noviny - Monika Tušimová

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky