V roku 2017 sme podporili rekordný počet projektov

Pomáhame mimovládnym organizáciám presadzovať zvyšovanie transparentnosti

Prostredníctvom grantovej schémy Pre transparentné Slovensko 2017 sme podporili 8 projektov, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie transparentnosti verejného života a presadzovanie opatrení na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu.

V spolupráci so zapojenými firmami prerozdelíme 140.000 Eur určených na jednoročné projekty.

O podpore projektov rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia v zložení:

  • Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec
  • Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti
  • Pavlína Holcová, zakladateľka Českého centra pro investigativní žurnalistiku
  • Zuzana Petková, zástupkyňa šéfredaktora týždenníka Trend
  • Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus
  • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis

Protikorupčné fórum 2016

Podporené projekty

Projekt “Otvorene o doprave – odkrývanie prejavov a následkov únosu štátu” rozšíri aktivity Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy  a zameria sa na vyváženejšie informovanie o dopravných projektoch. Sťaží oligarchom a ich politikom krytie zlého rozdeľovania zdrojov v doprave a ich míňania na predražené megaprojekty. Bude tiež informačne vyvažovať avizovaný tlak na uvoľnenie dlhovej brzdy, kde sa v roku 2017 pod zámienkou podpory rozvoja regiónov hrá o znásobenie financií na diaľničné projekty. Namiesto ich zefektívnenia a nekorupčného obstarávania.

Téme efektívneho využívania verejných zdrojov sa bude venovať aj projekt iniciatívy Slovensko.digital. Jeho cieľom je rozšíriť povedomie o hlavných problematických aspektoch štátnych IT projektov. Vytvorená metodika „Red flags“ poskytne univerzálny model pre ich kritické hodnotenie – do akej miery spĺňajú kritéria odbornosti, transparentnosti a finančnej efektívnosti. Zámerom je dosiahnuť zlepšenie a jednoduchšiu viditeľnosť hodnotenia kvality štátnych IT projektov, na ktoré sú každý rok vyčlenené desiatky miliónov.

Do tretice kontrola využívania verejných zdrojov – tentokrát v rámci projektu Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Ten sa rozhodol zamerať na nehnuteľnosti v správe štátu. Ide o majetok v hodnote stoviek miliónov eur, no o tom, ako efektívne je s ním nakladané, vieme veľmi málo. Z čiastkových analýz je zrejmé, že existujúce kapacity nehnuteľností nie sú dostatočne využívané a napriek tomu sa prenajímajú ďalšie priestory. Média v niektorých prípadoch navyše upozornili na prepojenie prenajímateľov na vládne strany.

Organizácia Via Iuris sa venuje problematike justície dlhodobo. Kvalitné a nezávislé súdnictvo je jedným z kľúčových faktorov, aby na Slovensku fungovala lepšia vymožiteľnosť práva a väčšia právna istota. Práve preto sa projekt sústreďuje najmä na skvalitnenie výberu sudcov, ktorí sú pre pozitívnu zmenu kľúčoví. Druhý cieľom projektu je prispieť k dobrému obsadeniu Súdnej rady SR a Ústavného súdu SR, ktoré čakajú v nasledujúcom období kľúčové personálne zmeny. Tie výraznou mierou ovplyvnia podobu súdnictva na najbližšie desaťročie.

Obmedzenie priestoru pre korupciu nie je možné bez odvážnych ľudí, ktorí sú ochotní ju nahlásiť. Najmä v prípade štátnych úradníkov to môže byť veľmi ťažká a nepríjemná situácia. Hlavným cieľom projektu Transparency international Slovensko je podporiť ich odolnosť, sebavedomie a akcieschopnosť   zoči-voči korupcii. Zámer vychádza z ich kľúčovej pozície pri vybavovaní korupcie v rámci systému štátnej správy. Cieľom je zriadenie záchrannej siete pre whistleblowerov ako garancie pre normálne pokračovanie ich života (zamestnanie, právna, mediálna a "morálna" podpora), a  vytvorenie neformálneho vzdelávacieho a socializačného priestoru ako podpory tvorby úradníckej "peer group".

Únos štátu je situácia, kedy o veciach verených nerozhodujú demokraticky volení zástupcovia občanov, ale privátne záujmy ľudí v pozadí, tzv. oligarchov. Projekt Aliancie Fair-play sa venuje dvom kľúčovým oblastiam oslabovania únosu štátu - vytváranie tlaku na kontrolné úrady/inštitúcie a aktívnu komunikáciu s verejnosťou. Práve nefunkčnosť inštitúcií je dôležitým faktorom, ktorý umožňuje ovládnutie štátu. Často pritom stačí, aby úrady nekonali alebo konali pomaly. Ich nefunkčnosť je vnímaná ako symbol zlyhania štátu a tvorí zdroj frustrácií, že v demokracii nejde zabezpečiť spravodlivosť. Slabšia schopnosť protikorupčných organizácií zrozumiteľne komunikovať zložité témy mimo sympatizantov zároveň oslabuje dôveru v právny štát. Komunikačnými aktivitami sa Aliancia bude snažiť „zabrať“ proti nefunkčnosti orgánov, zlepšiť legislatívu a komunikovať tak, aby dôvera vo funkčný štát opäť zosilnela.

V rámci aktivít Fondu pre transparentné Slovensko chceme vo väčšej miere podporovať aj aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na úrovni regiónov. V  grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2017 odborná komisia rozhodla aj o podpore projektov združenia Proti korupciiZdruženia občanov miest a obcí Slovenska. Žilinské združenie sa zameria na protikorupčné aktivity vo svojom regióne. ZOMOS sa zameria na posilňovanie odbornosti ľudí pracujúcich v obecnej samospráve, ich sieťovanie a spoluprácu, aby boli schopní efektívnejšie pracovať na transparentnosti riadenia obcí.

V podpore projektov zameraných na lokálnu a regionálnu úroveň budeme v pokračovať aj vyhlásením samostatnej grantovej výzvy Pre transparentné regióny v apríli 2017.

 V roku 2017 celkovo prerozdelíme v rámci otvorených grantových kôl Fondu pre transparentné Slovensko takmer 300.000 eur.

Podporené projekty Pre transparentné Slovensko 2017
Podporené projekty Pre transparentné Slovensko 2016

Autor: Ondrej Gallo

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky