Vybrali sme 8 bieloruských mimovládnych organizácií pre projekt medzisektorových partnerstiev

Projekt je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

10. august 2010 – Nadácia Pontis a Svetová asociácia Bielorusov- Batskauschyna vybrali spolu 8 bieloruských mimovládnych organizácií do projektuSpolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností. Hlavným cieľom projektu je prispieť k dlhodobému posilneniu udržateľnosti bieloruských mimovládnych organizácií prostredníctvom nadväzovania partnerstiev s podnikateľským sektorom v krajine. Projekt je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Na základe žiadostí a rozhovorov s 13 mimovládnymi organizáciami počas hodnotiacej cesty do Bieloruska v júli 2010 sme spolu s partnerskou organizáciou Batskauschyna vybrali 8 organizácií, ktoré majú potenciál na rozvinutie spolupráce s podnikateľským sektorom.

Vybrané organizácie sa v priebehu jesene tohto roka zúčastnia série troch tréningov. Každá organizácia má možnosť na tréningy delegovať dvoch zástupcov, ktorí získajú príležitosť naučiť sa komunikovať s firmami a zahrnúť ich do aktivít prospešných miestnej komunite.

Tréningy zároveň organizáciám pomôžu stať sa spoľahlivejším a dôveryhodnejším partnerom pre firmy. Jednou z najdôležitejších častí tréningového programu je tvorba ponúk zapojených mimovládnych organizácií na dlhodobú spoluprácu s firmami.

Projekt Spolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností bol podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Autor: Simna

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky