Vznikla Asociácia firemných darcov

Jej cieľom je zlepšovať etiku a transparentnosť vo firemnom darcovstve a zväčšovať efektívnosť využívania 2 % z dane.

Asociáciu založilo osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu. „Občas sa objavia námietky, že firemné nadácie a nadačné fondy sú len PR nástroje a že firmy zneužívajú 2 % z dane. V skutočnosti sú však tieto subjekty zdravou súčasťou spoločnosti. Navyšujú verejné zdroje a pomáhajú množstvu dobrých vecí okolo nás," hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis. Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Zhruba tretina týchto prostriedkov prechádza cez firemné nadácie a nadačné fondy a tvorí dôležitú časť ich zdrojov. Tieto prostriedky tu nekončia, ale sú ďalej garantované v prospech rôznych dobročinných účelov. V čase, keď výnosy z 2% z dane kontinuálne klesajú, si chcú členovia asociácie vzájomne vymieňať skúsenosti a využívať ich ešte efektívnejšie. „Záleží nám na udržaní dôvery v unikátny mechanizmus asignovania podielu dane firmami. Preto sa nad rámec zákonov a noriem zaväzujeme dodržiavať prísny etický kódex," hovorí P. Hrica. « 

Zdroj: Stratégie

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky