Zefektívnite mediálnu komunikáciu a PR stratégiu pre OZ Ulita

Pomôžte analyzovať existujúce mediálne výstupy v záujme zlepšenia mediálnej komunikácie.

O organizácii
Občianske združenie Ulita prevádzkuje Komunitné centrum na sídlisku Kopčany, kde je žije veľa rodín v zlej sociálnej a finančnej situácií, a kde chýbajú dostupné voľnočasové a poradenské služby. Pri svojich aktivitách sa zameriava na deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov. Patrí medzi ne napríklad pravidelné doučovanie, psychologická poradňa, terénna sociálna práca na sídlisku, športové turnaje a iné komunitné aktivity. Ulita rozvíja zručnosti detí a mládeže, snaží sa znižovať dopady sociálneho vylúčenia a predchádzať takým javom ako závislosť na omamných látkach či násilie.

Dobrovoľnícke zadanie
Dobrovoľník, resp. tím dobrovoľníkov pomôže občianskemu združeniu Ulita analyzovať doterajšie mediálne výstupy z hľadiska ich dopadu a navrhnúť možnosti zlepšenia mediálnej komunikácie a PR stratégie. Nová stratégia má prezentovať Ulitu tak, aby nepodporovala existujúce stereotypy, vytvárala pozitívnejší obraz, ale zároveň nebagatelizovala problémy a náročné situácie, ktorým ľudia zo sídliska Kopčany čelia.

Rozsah práce

cca 8 hodín (dve 2- hodinové konzultácie, na ktorých sa zúčastnia 2-3 pracovníčky OZ Ulita a cca 4 hodiny na analýzu existujúcich mediálnych výstupov).

Partner
Ulita

Miesto realizácie
Kopčianska 90, 851 01 Bratislava

Termín
dohodou

 

PRIHLÁSTE SA!

 

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky