Konferencia 2016

 

Rozvoj a demokracia 2016: Udržateľný rozvoj pre každého

Vytvárame priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových príležitostí pre rozvojovú agendu.

Konferencia Rozvoj a demokracia je poprednou udalosťou v regióne v oblasti rozvojovej spolupráce. Každoročne spája zástupcov vládnych aj medzinárodných inštitúcií, akademikov a mimovládne organizácie. Ročník 2016 bol mimoriadny najmä vďaka Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ. Na konferencii odzneli témy ako Ciele udržateľného rozvoja, migrácia a inovácie. Hlavnou rečníčkou bola inšpiratívna Alaa Murabit, ktorá sa venovala témam sekuritizácie, rodovej rovnosti a komplexite riešenia problémov. 

Pozrite si fotky z konferencie

Alaa Murabit: Začnime diskutovať otvorene

Hlavnou rečníčkou konferencie bola Alaa Murabit, jedna z najinšpiratívnejších žien súčasnosti. Založila Hlas líbyjských žien, je najmladšou globálnou advokátkou Cieľov udržateľného rozvoja OSN a v marci 2016 ju vymenovali za vysokú komisárku OSN pre zdravotnícku zamestnanosť a ekonomický rast.

Vo veku dvadsaťjeden rokov založila Hlas líbyjských žien, organizáciu na podporu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktorá bojuje za plnú účasť žien pri riešení konfliktov a v mierových procesoch. Hlas líbyjských žien využil príležitosť po revolúcii v roku 2011, aby spustil najväčšiu kampaň v dejinách Líbye, kampaň Noor.

„Kampaň dala do kontextu náboženské verše a písma, ktoré boli často krát zneužívané politickými a náboženskými autoritami. Z pohľadu médií sme mali množstvo billboardov a reklám, ale v teréne sme navštevovali školy a univerzity po celej krajine. Počas troch mesiacov sme zozbierali okolo 600 dotazníkov, aby sme mali k dispozícii relevantné štatistické údaje. V rámci týchto troch mesiacov sme oslovili 2,2 milióna z 6 miliónov Líbyjčanov. Podarilo sa nám to vďaka spolupráci s náboženskými inštitúciami,“ vysvetlila Alaa Murabit. 

Bezpečnosť nie je vojenská sila

Počas konferencie Rozvoj a demokracia 2016 sa zamerala na problém definície bezpečnosti a potrebu dlhodobých riešení s integrovaným prístupom. Prebiehajúce globálne zmeny vytvárajú potrebu riešiť problémy rovnako komplexne a koherentne. Svet sa stáva čoraz komplexnejším, a preto by sme mali pristupovať z rôznych hľadísk aj k problémom a výzvam, ktorým čelíme.

Úsilie definovať bezpečnosť vedie rýchlym riešeniami a závažnému rozporu medzi armádou a miestnymi komunitami. „Často sa ocitáme skôr v boji proti násilnej ideológii ako v boji proti ľuďom,“ tvrdila počas konferencie Alaa Murabit. V európskom kontexte to môžeme vidieť na sekuritizácii migrantov. Podľa Alaa Murabit je potrebné začať otvorenú diskusiu o našich definíciách, ktorá bude zahŕňať všetky zúčastnené strany. „Bezpečnosť neznamená vojenskú silu. Je potrebné si uvedomiť, že bezpečnosť znamená vzdelanie, kvalitu zdravia, rovnocenné príležitosti, spravodlivé a rovnocenné zamestnanie,“ vyzdvihla zásadné problémy Alaa Murabit.

Alaa Murabitová vystúpila na konferencii ako rečníčka v rámci programu Kapuscinski Development Lectures, ktorý je spoločnou iniciatívou Európskej komisie, Rozvojového programu OSN a Nadácie Pontis.

Prečítajte si konferenčný zborník

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia 27. októbra 2016. 

 

 

Stihanite si zborník TU.

 

 

 

 

Pozrite si program konferencie Rozvoj a demokracia 2016 TU.

 

 

 

 

 

 

Viac o rečníkoch konferencie sa dozviete TU.

 

 

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky