Contacts

Nadacia Pontis (Pontis Foundation)
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovakia

tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8125
[email protected]
[email protected]
www.nadaciapontis.sk      

The Foundation is registered under the Act no. 34/2002 of.
Foundations of the Ministry of Interior on 27.10.1997
under the registration number: 203/Na - 96/463

Company ID: 317 848 28
Tax ID: 2021531512, VAT ID (IČ DPH): SK2021531512

Bank Account: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
Bank Name: VUB, a.s.
Bank Address: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky